Cirkev adventistov siedmeho dňa

  • Biblické úlohy 4Q/2022: „VEČNÝ ŽIVOT”

    Počas štvrtého štvrťroku 2022 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku  s názvom: “ VEČNÝ ŽIVOT“. Autorom  biblických úloh je Alberto R. Timm, ktorý je zástupcom riaditeľa Inštitútu Ellen Whiteovej, členom Výboru biblického výskumného inštitútu (BRICOM) a Výboru Geovedného výskumného inštitútu (GRICOM). Predtým pôsobil ako prezident Latin-American…

Back to top button