Protopresbyteriát Michalovce

  • Oznamy 39/2022

    Pondelok a sobotu slávime odporúčane sviatky, sobotu aj s myrovaním. Budúcu nedeľu 2.10. sa bude konať zbierka na fond Bohoslovcov II. Budúcu sobotu 1.10. bude ešte posledná Fatimská sobota v Klokočove v tomto roku a nedeľu odpust Klokočovskej ikony pres. Bohorodičky. Prosíme rodičov detí 3. ročníka základných škôl z územia našej farnosti, aby prihlásili v sakristii…

Back to top button