Zvolenský seniorát

  • Služby Božie

    Služby Božie sa v Dobrej Nive spravidla konajú1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 13.00 h a2. a 4. nedeľu v mesiaci o 10.30 h. 2. október 16. nedeľa po Svätej Trojici, SB s Večerou Pánovou 13.00 Chrám Boží 9. október 17. nedeľa po Svätej Trojici, poďakovanie za úrody zeme 10.30 Chrám Boží 16.…

Back to top button