Vlková

  • Zmena programu – cyklistické preteky!

    Vzhľadom na nekončiaci dážď, sa preteky presúvajú. O novom termíne Vás budeme informovať Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vlkova.sk/aktuality/zmena-programu-cyklisticke-preteky-416sk.html.

Back to top button