Protopresbyteriát Stará Ľubovňa

  • Fatimská sobota a malá púť – február 2023

    Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 4.2.2023.Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ MatkaBožia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sazačne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovaťMoleben k Presvätej Bohorodičke…

Back to top button