Evanjelická cirkev

 • Stretnutie dorastu Liptova v Uhorskej Vsi

  V Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi sa konalo prvé „tohtoškolskoročné“ stretnutie dorastu Liptova. Viedol ho osvedčený rečník Matúš Stáňa a tému mal Michal Belanji. V tomto školskom roku sa témy majú venovať menej známym postavám Novej zmluvy. Na tomto stretnutí to bol etiópsky minister. Na úvod si dorastenci zmerali svoje…

 • Seniorátne stretnutie žien

  Srdečne pozývame na Seniorátne stretnutie žien, ktoré sa uskutoční 16. 10. 2022 o 14:00 Evanjelickom kostole v Liptovskom Petre. Rečník: Zuzana Vaľovská. Téma: Ženy ženám. Automaticky prebrané zo zdroja: https://ecavlos.sk/senioratne-stretnutie-zien-2/.

 • Poďakovanie za úrody v Pribyline

  Pozývame Vás srdečne na evanjelické služby Božie k Poďakovaniu za úrody zeme, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 9. októbra 2022 o 13,30 hod. v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Automaticky prebrané zo zdroja: https://ecavlos.sk/podakovanie-za-urody-v-pribyline/.

 • Pozvánka na Africký večer

  Požehnaný deň, v pondelok 3.októbra 2022 o 16,00 hod v Kalnej nad Hronom budeme mať možnosť stretnúť sa s našimi priateľmi z Tanzánie, so študentami, ktorých podporujeme. So srdečným pozdravom a So želaním Božieho požehnania Ján Jančo ev. farár Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ecavkalna.eu/news/pozvanka-na-africky-vecer/.

 • Orálna vakcinácia líšok proti besnote

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizuje v dňoch 5.10.2022 – 28.10.2022 (posun je možný podľa počasia) štyridsiatu šiestu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 150 metrov nad terénom, avšak vynechajú sa napríklad územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné…

 • V Jelšave to bolo o spolupráci cirkvi a samosprávy

  Stretnutie dozorcov a presbyterov Gemerského seniorátu (GES), teda okresov Rožňava a Revúca, (2.10.2022) zorganizoval Vnútromisijný výbor GES, v spolupráci s CZ ECAV Jelšava a Mestom Jelšava. Toto stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Jelšave. Zúčastnili sa ho dozorcovia a presbyteri z jednotlivých cirkevných zborov. Témou ako prednášajúci…

 • Výzva k dani za ubytovanie

  Vyzývame všetkých občanov a podnikateľov, ktorí poskytujú odplatné prechodné ubytovanie na území obce Štrba, vrátane miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a podávajú ročné hlásenie, aby v zmysle platného VZN 7/2019 najneskôr do 31. októbra 2022 podali Hlásenie k dani za ubytovanie za posledné obdobie a daň odviedli v hotovosti alebo na účet obce. Môžu…

 • Dobroreč, duša moja, Hospodinu

                        Dobroreč duša moja Hospodinu Vďaka, Bože, za všetky Tvoje dary, čos nám dal od včasnej jary, za chlieb, čo už vôňou vanie, za to Tvoje požehnanie v zdarnej práci pri zdraví… Vďaka, Otče láskavý!  Amen (M.R.) Ž 103, 1…

 • Už viac nie som strachu otrokom…

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://ecavnm.sk/uz-viac-nie-som-strachu-otrokom/.

 • Milí moji… rozšírme rady našich evanjelických vysokoškolákov

  Nedeľný príhovor generálneho bsikupa ECAV Ivana Eľka, 2.10.2022 Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.youtube.com/watch?v=dtetPsVPuls.

Back to top button