Tatranský seniorát

 • Orálna vakcinácia líšok proti besnote

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizuje v dňoch 5.10.2022 – 28.10.2022 (posun je možný podľa počasia) štyridsiatu šiestu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 150 metrov nad terénom, avšak vynechajú sa napríklad územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné…

 • Výzva k dani za ubytovanie

  Vyzývame všetkých občanov a podnikateľov, ktorí poskytujú odplatné prechodné ubytovanie na území obce Štrba, vrátane miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a podávajú ročné hlásenie, aby v zmysle platného VZN 7/2019 najneskôr do 31. októbra 2022 podali Hlásenie k dani za ubytovanie za posledné obdobie a daň odviedli v hotovosti alebo na účet obce. Môžu…

 • Predaj naturálneho obilia

  Poľnohospodárske družstvo Štrba oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem o kúpu naturálneho obilia v biokvalite, že si ho môžu zakúpiť a zaplatiť zaň v pokladni družstva  od pondelka  3. októbra do 31. októbra 2022  v čase  od 7:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. VÝDAJ naturálneho obilia pre…

 • Európske firemné hry

  Príspevok Európske firemné hry zobrazený najskôr Obec Štrba. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.strba.sk/podujatia/europske-firemne-hry-2/.

Back to top button