Trnavský kraj

Trnavský kraj je kraj na západe Slovenska. Na západe susedí s Bratislavským krajom, na východe s Trenčianskym a Nitrianskym krajom, na severe s Českom (Juhomoravský kraj), Rakúskom (Dolné Rakúsko) a na juhu s Maďarskom (Rábsko-mošonsko-šopronská župa). Ako jediný kraj na Slovensku susedí s 3 štátmi. Má rozlohu 4 174 km² a žije tu 563 tisíc obyvateľov.

 • Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta: učiteľ/ka MŠ Teodora Tekela 1, Trnava

  Zápisnica z výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta: učiteľ/ka MŠ Teodora Tekela 1, Trnava 1. Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 9. 9.2022. Inzerát bol zverejnený na istp.sk, na stránke mesta Trnava a na informačnej tabuli Mesta Trnava. Výberové konanie sa uskutočnilo 4.10.2022 o 09:00 hod. na Mestskom úrade v Trnave. 2. Počet voľných pracovných miest: 1…

 • Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Šafárikovej ulici

  Trnavská samospráva plánuje obnovu vnútroblokov na Šafárikovej ulici. V rámci participatívneho plánovania sa do návrhovej fázy mohla zapojiť aj verejnosť. Online dotazník bol zverejnený na webe mesta do 10. augusta 2022, zapojilo sa 102 respondentov. Obyvatelia si na základe prieskumu želajú v tejto lokalite mesta vytvorenie príjemného vnútrobloku s množstvom zelene, detským ihriskom a aktivitami…

 • Vnútroblok Šafárikova – zistenia a odporúčania z participatívneho rozpočtu

  Vnútroblok Šafárikova – zistenia a odporúčania z participatívneho rozpočtu.  Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.   Vnútroblok Šafárikova –  dokument  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/vnutroblok-safarikova-zistenia-a-odporucania-z-participativneho-rozpoctu.

 • Prerušenie distribúcie elektriny bude 26. októbra na Hviezdoslavovej ulici

  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné……

 • Na Letisko Piešťany prichádzajú dve spoločnosti, ktoré tu budú servisovať lietadlá

  Vedenie Letiska Piešťany, ktorého majoritným akcionárom je Trnavský samosprávny kraj, podpísalo nájomné zmluvy so spoločnosťami zaoberajúcimi sa nákladnou leteckou dopravou. […] Príspevok Na Letisko Piešťany prichádzajú dve spoločnosti, ktoré tu budú servisovať lietadlá je zobrazený ako prvý na TTSK. Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnava-vuc.sk/na-letisko-piestany-prichadzaju-dve-spolocnosti-ktore-tu-budu-servisovat-lietadla/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-letisko-piestany-prichadzaju-dve-spolocnosti-ktore-tu-budu-servisovat-lietadla.

 • Stretnutie k dopravným zmenám v lokalite Špíglsál – sever sa uskutoční v pondelok 3. októbra o 17.00 h

  Stretnutie k dopravným zmenám v lokalite Špíglsál – sever sa uskutoční v pondelok 3. októbra o 17.00 h v parčíku na Kvetnej ulici. Informácie vám poskytnú poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva, pracovníci z odboru dopravy i náčelník mestskej polície Ivan Ranuša.   Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/stretnutie-k-dopravnym-zmenam-v-lokalite-spiglsal-sever-sa-uskutocni-v-pondelok-3-oktobra-o-1700-h.

 • Výbor mestskej časti č. 5 Trnava – Juh bude zasadať vo štvrtok 13. októbra o 18.00 h

  Pozývame vás na zasadnutie Výboru mestskej časti č. 5  Trnava – Juh, ktoré sa bude konať vo štvrtok 13. októbra  o 18.00 h v Dennom centre na Limbovej ulici. V programe budú občanom prezentované informácie z predchádzajúcich zastupiteľstiev, v bode rôzne bude priestor aj na iné požiadavky a témy. VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na…

 • Druhý ročník krajského hackathonu Kiraton bude na tému podpory malých a stredných podnikateľov

  Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so svojou inovačnou rozvojovou agentúrou KIRA a inovačným štúdiom Kiuub organizuje  druhý ročník úspešného 24-hodinového hackathonu s názvom […] Príspevok Druhý ročník krajského hackathonu Kiraton bude na tému podpory malých a stredných podnikateľov je zobrazený ako prvý na TTSK. Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnava-vuc.sk/druhy-rocnik-krajskeho-hackathonu-kiraton-bude-na-temu-podpory-malych-a-strednych-podnikatelov/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=druhy-rocnik-krajskeho-hackathonu-kiraton-bude-na-temu-podpory-malych-a-strednych-podnikatelov.

 • Úplná uzávierka parkoviska pred Mestskou športovou halou na Rybníkovej ulici

  Úplná uzávierka parkoviska pred Mestskou športovou halou (ul. Rybníková) pre žiadateľa: Mestský úrad v Trnave, odbor sociálny, IČO: 00313114, Trhová 3, 917 71  Trnava Dôvod uzávierky: usporiadanie podujatia ,,Veľtrh pre seniorov“ Druh uzávierky: úplná uzávierka parkoviska pred Mestskou športovou halou (ul. Rybníková) Doba uzávierky: od 05.10.2022 od 6:00 h do 06.10.2022…

 • Kraj dal kladné stanovisko k štúdii na križovatku Zavarskej s obchvatom Trnavy

  Trnavský samosprávny kraj vydal kladné stanovisko k štúdií na nové riešenie dopravy v oblasti križovatky Zavarskej a obchvatu Trnavy. Spomedzi spracovaných alternatív župa […] Príspevok Kraj dal kladné stanovisko k štúdii na križovatku Zavarskej s obchvatom Trnavy je zobrazený ako prvý na TTSK. Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnava-vuc.sk/kraj-dal-kladne-stanovisko-k-studii-na-krizovatku-zavarskej-s-obchvatom-trnavy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kraj-dal-kladne-stanovisko-k-studii-na-krizovatku-zavarskej-s-obchvatom-trnavy.

Back to top button