Veľká Franková

  • Odber krvi mobilnou jednotkou NTS Poprad

    Odber sa uskutoční 11.10.2022 od 9:00 – 11:00 h v telocvični základnej školy v Spišskej Starej Vsi. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.velkafrankova.sk/obec-2/aktuality/odber-krvi-mobilnou-jednotkou-nts-poprad-226sk.html.

  • Farské oznamy

    Farské oznamy Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.velkafrankova.sk/obec-2/aktuality/farske-oznamy-100sk.html.

  • Zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu

    Obec Veľká Franková uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov – volebný obvod č. 1. Obec Veľká Franková uverejňuje…

Back to top button