Slovenská Ves

 • Projekt: „Cyklochodník Spišská Belá – Podolínec – V. Ružbachy, úsek k.ú. Slovenská Ves, I. etapa“

  Cieľom projektu je vybudovanie cyklochodníka a lávky v obci Slovenská Ves s napojením na cyklochodník Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Celková dĺžka nového cyklochodníka vrátane lávky je 1,522 km. Výška finančnej podpory z EÚ 476 656,58 €. (Bližšie info v prílohe) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/obec-2/projekty-v-obci-1/projekt-cyklochodnik-spisska-bela-podolinec-v-ruzbachy-usek-ku-slovenska-ves-i-etapa-691sk.html.

 • Odstávka vody – OZNAM

  Dňa 25.01.2023 od 08.00 h do odstránenia poruchy bude v obci odstávka pitnej vody – ulica smerom od pošty ku katolíckemu kostolu; od pošty smer Spišská Stará Ves a ulica za evanjelickým kostolom od č. d. 220 – 239. Za vzniknutú situáciu sa PVPS ospravedlňuje. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/obec-2/aktualne/aktuality/odstavka-vody-oznam-689sk.html.

 • Ponukový list priemyselných hnojív na r. 2023

  Fy LIME EN s.r.o. Krásna lúka 62 ponúka na predaj priemyselné hnojivá, rôzne druhy krmív, osivá, kŕmne zmesky – ponuku nájdete v prílohe. Objednať si môžete na obecnom úrade. Kontakt na predajcu 0905 448 106, 0908 984 832 p. Novysedlák; emilnovysedlak@centrum.sk Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/obec-2/aktualne/aktuality/ponukovy-list-priemyselnych-hnojiv-na-r-2023-687sk.html.

 • MUDr.Marián Maďar- OZNAM

  Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar, oznamuje svojim pacientom, že zajtra (20.1.2023) nebude ordinovať.Do ambulancie ho od 11:00 príde zastúpiť MUDr.Bartko. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/obec-2/aktualne/aktuality/mudrmarian-madar-oznam-685sk.html.

 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves na I. polrok 2023

  Plán kontrolnej činnosti HKO Slovenská Ves – I. polrok 2023_.pdf (146.83 kB) Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/zverejnovanie/elektronicka-uradna-tabula/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-slovenska-ves-na-i-polrok-2023-3973.html.

Back to top button