Zákon o citácii

Portál www.xobec.sk je plne automatizovaný. Pri každom zverejnenom článku je uvedený autor a zdroj. Definícia citácie diela (autorský zákon) nám o citácii hovorí: “Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.” A práve týmto sa riadi náš portál.

Zákon 618/2003 Z.z. (o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon))
§ 25 nájdete na tomto odkaze.

Súvisiace pojmy

Nadradený pojem:

Back to top button