Mlynčeky

  • Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

    .Vážení občania, v priloženom linku nájdete bližšie informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=spojene-volby-specialny-sposob-hlasovania-volicov-v-izolacii-alebo-karantene-z-dovodu-covid-19   Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 Špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej volebnej schránky sa uplatní iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob…

  • Ponuka práce

    . Vážení občania, obec Mlynčeky ponúka prácu na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Viac informácií nájdete v priloženom súbore. Ponuka práce – obec Mlynčeky Zverejnené na úradnej tabuli: 03.10.2022 Príspevok Ponuka práce zobrazený najskôr Mlynčeky. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.mlynceky.sk/ponuka-prace/.

  • Oznámenie o mieste a čase konania volieb

    . Vážení občania, v prílohe nájdete oznámenie o mieste a čase konania komunálnych volieb a samosprávnych krajov. Oznámenie o mieste a čase konania komunálnych volieb a VÚC   Príspevok Oznámenie o mieste a čase konania volieb zobrazený najskôr Mlynčeky. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.mlynceky.sk/oznamenie-o-mieste-a-case-konania-volieb/.

Back to top button