Bratislava – Vrakuňa

 • Od 31.10.2022 bude zber kuchynského bioodpadu aj v našej mestskej časti

  Milé obyvateľky, milí obyvatelia Vrakune, od 15.10.2022 bude mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti. Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za…

 • Tlačové správy OR PZ BA II. Seniori, pozor! a Zbystrite pozornosť – Hra zadarmo

  Seniori, pozor na nakupovanie nepotrebných vitamínov a výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok Hra “zadarmo”   Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vrakuna.sk/2022/10/03/tlacove-spravy-or-pz-ba-ii-seniori-pozor-a-zbystrite-pozornost-hra-zadarmo/.

 • Pracovná ponuka – Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

  Pracovná pozícia Knižnično-informačný pracovník (knihovník) Náplň práce Zabezpečenie výpožičného procesu, práca s knižničným fondom (balenie, údržba, zaraďovanie kníh) Poskytovanie knižničných, informačných, faktografických a referenčných služieb Sledovanie a hodnotenie informačných požiadaviek čitateľov, príprava, organizácia a realizácia podujatí – informačná výchova, aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, tvorivé podujatia, besedy, súťaže a pod. Spolupráca s partnermi knižnice – MČ,…

 • Oznam pre politické strany o delegovaní člena do Špeciálnej komisie

  Vzhľadom na to, že k dnešnému dňu, t. j. k 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré…

 • Oznámenie o konaní volieb o čase a mieste konania volieb

  V súlade s § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestská časť Bratislava-Vrakuňa doručovala do domácností oznámenia o čase a mieste konania volieb. Oznámenia boli doručené v zákonom stanovenej lehote. Občania, ktorým oznámenie do domácnosti nebolo doručené napr. z dôvodu zlého označenia domu, si…

 • Oznam o uložení zásielky, Jenifer Fatáková

  Oznam o uložení zásielky, Jenifer Fatáková Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vrakuna.sk/2022/09/29/oznam-o-ulozeni-zasielky-jenifer-fatakova/.

 • Predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2023

  V prípade ak užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta má záujem o predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2023, je povinný požiadať o predĺženie najneskôr do 31.10. 2022 v zmysle platných Zásad pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. S prípadnými zmenami v parkovaní v súvislosti…

Back to top button