Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj vznikol na základe zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, ktorý vstúpil do platnosti dňa 24. 7. 1996.

 • NsP P. Bystrica OVS – 9/2022

  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH – riaditeľom VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako…

 • NsP P. Bystrica OVS – 8/2022

  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH – riaditeľom VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako…

 • Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica

  Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/ostatne-projekty/rekonstrukcia-velkej-telocvicne-gymnazium-povazska-bystrica.html?page_id=973486.

 • Trenčín

  V tomto týždni mimoriadny vývoz bionádob

  V mesiaci október budú v rodinných domoch urobené 2 mimoriadne vývozy bionádob. Prvý v týždni od 3. do 7. októbra 2022 a druhý v 42. týždni, teda od 17. do 21. októbra 2022. Občania sa často obracajú na mestský úrad so žiadosťou o častejší vývoz práve v tomto období, kedy býva bioodpadu viac. Plánované…

 • Trenčín

  Zo zápisníka mestskej polície – 39. týždeň

  V období od 26. septembra do 2. októbra 2022 preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín celkom 555 udalostí.  V stredu 28. 9. približne hodinu pred polnocou požiadal cez linku 159 občan o vyslanie hliadky na Mierové námestie. Jeho a priateľov verbálne obťažoval na terase jednej prevádzky neznámy muž. Mestskí policajti…

 • Neziskové organizácie

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk/ostatne/neziskove-organizacie-363.html?page_id=972748.

 • Bojnická nemocnica má najmodernejší urgentný príjem v kraji!

  V areáli najväčšej župnej nemocnice, hneď vedľa monobloku s operačnými sálami, vyrástla úplne nová budova, a to nie hocijaká. Využívať ju budú pacienti, ktorých do nemocnice privezú posádky záchrannej zdravotnej služby, ale aj samostatne prichádzajúci chorí. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2022/bojnicka-nemocnica-ma-najmodernejsi-urgentny-prijem-v-kraji.html?page_id=972738.

 • Trenčín

  Máte Kartu pre seniorov?

  S Kartou pre seniorov môžete využiť množstvo benefitov a zliav na tovary a služby ponúkané v našom meste a jeho blízkom okolí. Nárok na vydanie karty má občan starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie karty je k dispozícii v Klientskom centre…

 • Trenčín

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 21. 10. 2022 – Opatová

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21. 10. 2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase 09.00 –…

 • Trenčín

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 18. 10. 2022 – Dlhé Hony

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 18. 10. 2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase 07.00 –…

Back to top button