Mesto Trenčín

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 19. 3. 2024 – Jána Lipského č. 1,3

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19. 3. 2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

  V čase 08.30 – 15.00 hod.:

  • LIPSKÉHO JÁNA č. 1, 3

   

  Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

  Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

  Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka) na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

  Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/odstavky-a-rozkopavky/planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-dna-19-3-2024-jana-lipskeho-c-13/.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 19. 3. 2024 – Nad Tehelňou

  elektrický blesk

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19. 3. 2024 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

  V čase 08.30 – 15.00 hod.:

  • NAD TEHELŇOU č. 26, 47, 49, 69

   

  Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

  Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

  Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka) na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

  Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/odstavky-a-rozkopavky/planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-dna-19-3-2024-nad-tehelnou/.

 • Ľudmila Gráczová

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Ľudmila Gráczová

  nás opustil(a) dňa: 23.02.2024, vo veku 87 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 02.03.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/ludmila-graczova/.

 • Rudolf Bilek

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Rudolf Bilek

  nás opustil(a) dňa: 25.02.2024, vo veku 87 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 01.03.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/rudolf-bilek/.

 • Miroslav Veselý

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Miroslav Veselý

  nás opustil(a) dňa: 24.02.2024, vo veku 81 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 29.02.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/miroslav-vesely/.

 • Ing. Karol Mikloš

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Ing. Karol Mikloš

  nás opustil(a) dňa: 23.02.2024, vo veku 59 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 29.02.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/ing-karol-miklos/.

 • Pavol Urban

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Pavol Urban

  nás opustil(a) dňa: 25.02.2024, vo veku 54 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 28.02.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/pavol-urban/.

 • V stredu sa zíde mestské zastupiteľstvo

  zatupiteľstvo

  V stredu 28. februára 2024 sa uskutoční riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho začiatok je o 8.30 hodine. Sledovať ho budete môcť aj online v priamom prenose.

  Trenčianski mestskí poslanci sa zídu v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Program rokovania má naplánovaných 18 bodov. Medzi nimi je napríklad aj návrh na schválenie medzinárodnej spolupráce v súvislosti s podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Podrobne si o jednotlivých bodoch rokovania môžete prečítať v materiáloch na zasadnutie.

  Rokovanie zastupiteľstva je verejné. Jeho priebeh bude vysielaný v priamom prenose na www.trencin.sk.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/aktuality/v-stredu-sa-zide-mestske-zastupitelstvo/.

 • Vladimír Mišura

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Vladimír Mišura

  nás opustil(a) dňa: 22.02.2024, vo veku 78 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 29.02.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/vladimir-misura/.

 • Vladimír Mišura

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že

  Vladimír Mišura

  nás opustil(a) dňa: 22.02.2024, vo veku 78 rokov.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa: 29.02.2024.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/smutocne-oznamy/vladimir-misura/.

Back to top button