Bratislava – Dúbravka

 • Stavebné povolenie – Trafostanica – SU – 684/423/2023/G-5/JB

  STAVEBNÉ POVOLENIE Stavba: „AXX_TFS-TRAFOSTANICA EH2“, stavebné objekty: SO-01 Trafostanica, SO-02 Prípojka VN (v rámci areálu Axxence), SO-03 Prípojka VN (mimo areálu SU – 684/423/2023/G-5/JB (266 kB, pdf) Dátum vyvesenia: 23.01.2023 Dátum zvesenia: 08.02.2023 Dátum zverejnenia: 21.01.2023 Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2023 Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Uradna-tabula-Stavebny-urad/stavebne-povolenie-trafostanica-su-684-423-2023-g-5-jb.html.

 • Postúpenie odvolania – Novostavba rodinný dom – SU 1036/1148/2023 MF

  Postúpenie odvolania Stavba: „Novostavba rodinný dom“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 196/11, 196/13, 192/12, 188/3 k. ú. Dúbravka, Bratislava SU 1036/1148/2023 MF (243 kB, pdf) Dátum vyvesenia: 23.01.2023Dátum zvesenia: 08.02.2023 Dátum zverejnenia: 23.01.2023 Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2023 Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Uradna-tabula-Stavebny-urad/postupenie-odvolania-novostavba-rodinny-dom-su-1036-1148-2023-mf.html.

 • Karnevalový hrad divadla Dunajka

   Náš pán kráľ, napadol ho plán, že na hrade by mal byť dnes karneval! Náš pán kráľ, napadol ho plán, že na hrade by mal byť dnes karneval!   U nás máme dnes karneval, nikoho by nik nespoznal. Napríklad toto jabĺčko, je prezlečený banánik! A tento banánik, je prezlečený pomaranč!…

 • Divadielko Chlapček Synček

   Veľké, preveľké tajomstvo, avšak iné, než by si chlapček predstavoval. Veľké, preveľké tajomstvo, avšak iné, než by si chlapček predstavoval.   Chlapček synček býva s ockom. Vo svojej izbe má krásne hračky a všetko, čo si len želá… Keď sa ráno zobudí, zistí veľké preveľké tajomstvo. Lenže nie také, ktoré…

 • Detské nedeľné divadielko Kompost Story

   Tradícia nedeľných predstavení pre deti pokračuje aj vo februári. Tradícia nedeľných predstavení pre deti pokračuje aj vo februári. Ríbezľa, ktorá doposiaľ chránila hmyziu komunitu ulice Podríbezľová pred živlami a zásobovala ju sladkým ovocím, chradne. Hmyzí priatelia si nevedia rady, no to sa zmení, keď sa do kompostu nasťahuje nový pomocník.…

Back to top button