Poltár

 • 3.10.2022 Svetový deň architektúry

  Svetový deň architektúry bol vyhlásený v roku 1996 Medzinárodným zväzom architektov (UIA). Deň je venovaný architektom na celom svete, ich partnerom, klientom a nadšencom architektúry. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/3102022-svetovy-den-architektury-2656sk.html.

 • Utvorenie špeciálnej volebnej komisie

  Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, sa pre každý volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/zverejnovanie/volby/volby-2022/utvorenie-specialnej-volebnej-komisie-2655sk.html.

 • Jesenné upratovanie 2022

  Mesto Poltár v spolupráci s Technickými službami Poltár, a občanmi uskutoční na území mesta v období od 03. do 30. októbra 2022 jesenné upratovanie. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/jesenne-upratovanie-2022-2654sk.html.

 • Elena Gombalová

  Smútiace rodiny Gombalová a Abelovská s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 29.09.2022 ich navždy opustila milovaná matka, stará a prastará matka, naša občianka Elena Gombalová, rod. Bystrianská vo veku 87 rokov. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/smutocne-oznamy/elena-gombalova-2653sk.html.

 • MVDr. Ján Kožiak

  Smútiace rodiny Kožiaková, Trečková a Štepaníková s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 28.09.2022 v skorých ranných hodinách ich po ťažkej chorobe náhle navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný, náš občan MVDr. Ján Kožiak vo veku nedožitých 73 rokov. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/smutocne-oznamy/mvdr-jan-koziak-2652sk.html.

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  Mesto Poltár oznamuje občanom, že dňa 06.10.2022 v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Zoznam dotknutých odberných miest nájdete v prílohe. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/oznamenie-o-preruseni-distribucie-elektriny-2651sk.html.

 • Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

  Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/vykurovacia-sezona-zacala-starate-sa-o-komin-dobre-2650sk.html.

 • Dnes je Svetový deň za právo vedieť

  Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/dnes-je-svetovy-den-za-pravo-vediet-2649sk.html.

Back to top button