Okres Poltár

 • Porucha na verejnom osvetlení

  Vážení občania, napriek všetkým snahám sa nám nedarí obnoviť spustenie verejného osvetlenia v dedine. V pondelok sa nám to v spolupráci s ďalšími inštitúciami, veríme, podarí spojazdniť. Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný víkend. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/porucha-na-verejnom-osvetleni-2778sk.html.

 • Verejné stretnutie za mier

  Nie je nám to jedno. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/verejne-stretnutie-za-mier-2777sk.html.

 • Verejné stretnutie za mier

  Nie je nám to jedno. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/verejne-stretnutie-za-mier-2777sk.html.

 • Úprava spevnenej plochy na parc. č. 2395/1 Ul. slobody v Poltári

  Úprava spevnenej plochy na parc. č. 2395/1 Ul. slobody v Poltári Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/informacie-o-projektoch-1/uprava-spevnenej-plochy-na-parc-c-2395-1-ul-slobody-v-poltari-2776sk.html.

 • Nefunkčný klavír našiel svoje využitie

  Vďaka šikovným rukám občana slúži naďalej žiakom Základnej umeleckej školy. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/nefunkcny-klavir-nasiel-svoje-vyuzitie-2774sk.html.

 • Anna Vetráková

  Smútiace rodiny Vetráková, Obročníková, Sihelská a Talánová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 29.01.2023 v nemocnici v Lučenci ich navždy opustila milovaná manželka, matka, stará matka, príbuzná a naša občianka Anna Vetráková rod. Sihelská vo veku 75 rokov. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/smutocne-oznamy/anna-vetrakova-2773sk.html.

 • KARNEVAL V KOMUNITNOM CENTRE

  Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne pestrofarebné masky, fašiangový sprievod alebo napríklad karneval. Aj my sme sa preto v spolupráci s Mestom Poltár a pánom primátorom rozhodli pripraviť v našom komunitnom centre veselé fašiangové šantenie v podobe karnevalu. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/karneval-v-komunitnom-centre-2772sk.html.

 • Výberové konania – Okresný úrad Lučenec

  Na základe požiadavky z Okresného úradu Lučenec, z dôvodu oslovenia širšieho spektra potenciálnych uchádzačov o obsadzované miesta, zverejňujeme nasledovné výberové konania. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/vyberove-konania-okresny-urad-lucenec-2771sk.html.

 • Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári

  Dňa 31. 01. 2023 t. j. v utorok o 16.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári. Pozvánku nájdete v prílohe. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/aktualne-oznamy/pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-poltari-2770sk.html.

 • Autobusové zastávky v meste Poltár

  Autobusové zastávky v meste Poltár Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/informacie-o-projektoch-1/autobusove-zastavky-v-meste-poltar-2769sk.html.

Back to top button