Trenčín

 • Trenčín

  V tomto týždni mimoriadny vývoz bionádob

  V mesiaci október budú v rodinných domoch urobené 2 mimoriadne vývozy bionádob. Prvý v týždni od 3. do 7. októbra 2022 a druhý v 42. týždni, teda od 17. do 21. októbra 2022. Občania sa často obracajú na mestský úrad so žiadosťou o častejší vývoz práve v tomto období, kedy býva bioodpadu viac. Plánované…

 • Trenčín

  Zo zápisníka mestskej polície – 39. týždeň

  V období od 26. septembra do 2. októbra 2022 preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín celkom 555 udalostí.  V stredu 28. 9. približne hodinu pred polnocou požiadal cez linku 159 občan o vyslanie hliadky na Mierové námestie. Jeho a priateľov verbálne obťažoval na terase jednej prevádzky neznámy muž. Mestskí policajti…

 • Trenčín

  Máte Kartu pre seniorov?

  S Kartou pre seniorov môžete využiť množstvo benefitov a zliav na tovary a služby ponúkané v našom meste a jeho blízkom okolí. Nárok na vydanie karty má občan starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku. Žiadosť o vydanie karty je k dispozícii v Klientskom centre…

 • Trenčín

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 21. 10. 2022 – Opatová

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 21. 10. 2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase 09.00 –…

 • Trenčín

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 18. 10. 2022 – Dlhé Hony

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 18. 10. 2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase 07.00 –…

 • Trenčín

  Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 18. 10. 2022 – centrum

  Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 18. 10. 2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase 07.00 –…

 • Trenčín

  Aukcie na prenájom stánkov s občerstvením na Vianočných trhoch sú vyhlásené

  Vianočné remeselné trhy 2022 sa na Mierovom námestí začnú 25. novembra a skončia sa 23. decembra 2022. Záujemcovia o prenájom stánkov s predajom občerstvenia a nápojov nájdu všetky informácie o elektronických aukciách na webstránke mesta Trenčín.  Mierové námestie obsadí počas Vianočných trhov 56 drevených domčekov. V 44 z nich budú predávať svoje výrobky…

 • Trenčín

  Obnovia aj chodníky na starom moste

  Po tom, ako Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruovala cestu I/61 v intraviláne nášho mesta, postará sa aj o chodníky na starom moste. Stane sa tak ešte počas tejto jesene. Aj v tomto prípade ide o výsledok rokovania primátora Trenčína Richarda Rybníčka s generálnym riaditeľom SSC Ivanom Rybárikom a ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Aktuálne SSC…

 • Trenčín

  Videozáznam z tradičnej jesennej diskusie primátora s občanmi

  Vo štvrtok 29. septembra 2022 sa  po dvojročnej pauze, spôsobenej protipandemickými opatreniami, opäť uskutočnilo v Mestskej športovej hale na Sihoti tradičné jesenné stretnutie primátora Richarda Rybníčka s občanmi mesta, na ktorom prezentuje svoj odpočet za uplynulé obdobie a odpovedá na otázky občanov. Automaticky prebrané zo zdroja: https://trencin.sk/aktuality/videozaznam-z-tradicnej-jesennej-diskusie-primatora-s-obcanmi-2/.

 • Trenčín

  Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva

  Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa konalo včera, v stredu 28. septembra 2022. Ak ste ho nestihli sledovať naživo v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam. Prvá časť rokovania 1. Otvorenie a schválenie programu 2. 00:10:03 Návrh na schválenie realizácie projektu dopravného napojenia lokalita „Za Chmelnicou“ 3. 00:32:46 Návrh na zmenu Programového…

Back to top button