Prešovská archieparchia

 • Aktuálne oznamy k 5. februáru 2023

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V utorok bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30…

 • Fatimská sobota a malá púť – február 2023

  Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 4.2.2023.Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ MatkaBožia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sazačne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovaťMoleben k Presvätej Bohorodičke…

 • FARSKÉ OZNAMY 30. 01. 2023 – 05. 02. 2023

  V pondelok 30. 01. slávime Sviatok troch svätiteľov. Zároveň vás v tento deň pozývame na svätú liturgiu v gréckom jazyku, ktorá bude tu v katedrále o 8:30. V tento deň budú liturgie o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a o 18:00. Vo štvrtok  2. februára 2023 budeme sláviť sviatok Stretnutia Pána. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30…

 • Aktuálne oznamy k 29. januáru 2023

  Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať! Veľká večiereň bude dnes o 00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. V pondelok…

 • FARSKÉ OZNAMY 23. 01. 2023 – 29. 01. 2023

  Drahí bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na archijerejskú svätú liturgiu, ktorú budeme sláviť spolu s biskupmi zo Slovenska a zahraničia v sobotu 28. januára 2023 o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Naša cirkev bola na metropolitný stupeň…

 • Aplikácia soteriológie na praktický život

  DKÚ PA – Pod týmto názvom sa dňa 17. januára 2023 niesol odborný seminár v Prešove, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVaM. Odborný lektor doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v hlavnej téme a podtémach Kristovo spasiteľné telo a Praktické…

 • 15. výročie metropolie

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/15-vyrocie-metropolie/.

 • Aktuálne oznamy k 22. januáru 2023

  Budúcu nedeľu 29. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V stredu bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov. Tichá adorácia budúci štvrtok nebude. V piatok…

Back to top button