Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

 • NOVÝ VÝBOR SZ CASD ABSOLVOLAL SÉRIU ROKOVANÍ

  V nedeľu, 14. 4. 2024, sa uskutočnilo prvé rokovanie nového výboru SZ CASD v zborovej budove cirkevného zboru na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici. Následne na to sa uskutočnili tri stretnutia výboru SZ CASD formou videokonferencie, a to 30.4., 5.5. a 15.5. 2024. Členovia výboru SZ CASD riešili tieto otázky:

  1) Personálne otázky

  a) Schválené vytvorenie tímu so zastúpením všetkých relevantných zložiek cirkvi pre vypracovanie smerovania a vízie cirkvi a poveriť ho jej vypracovaním a následným predložením na decembrové rokovanie výboru SZ CASD v Banskej Bystrici, 8.12.2024.

  b) Schválení okrskoví kazatelia SZ CASD: Rastislav Špalek za ZÁPAD, Jozef Plachý za STRED a Oliver Popovič za VÝCHOD.

  c) Schválený Výbor kazateľského oddelenia (VKO) SZ CASD v tomto zložení: František Kolesár (predseda výboru), Daniel Márföldi, Daniel Majdiš, Oliver Popovič, Jozef Plachý a Rastislav Špalek.

  d) Schválené navrhnúť výboru ČSU CASD potvrdiť vo funkcii riaditeľa ADRA Slovensko Stanislava Bielika, vo funkcii riaditeľa Vydavateľstva Advent-Orion Jána Muntága a vo funkcii riaditeľky Štúdia Nádej Tamaru Hajduškovú.

  e) Schválená Finančná komisia SZ CASD v tomto zložení: Zástupca ČSU CASD, František Kolesár, Daniel Majdiš, Alica Šuťáková a Lenka Omastová.

  f) Schválené tieto zmeny v obsadení zborov SZ CASD kazateľmi, a to od jesene roku 2024:

  • Ordinovaný kazateľ Karol Badinský zostáva kazateľom zborov v trnavskom kazateľskom rajóne (zbory: Trnava, Sereď, Piešťany). Do 15.7.2024 sa presťahuje so svojou rodinou do vlastného bytu v bratislavskom regióne a do cirkevného bytu, kde doteraz býval na Leškovej ulici v Bratislave, sa nasťahuje rodina nového hospodára Daniela Majdiša do 1. 9.2024.

  V popradskom kazateľskom rajóne (zbory: Poprad, Kežmarok, Gerlachov, Spišská Nová Ves a Rakúsy) nastúpi k ordinovanému kazateľovi Milenkovi Vučetićovi do nástupnej kazateľskej praxe Július Turcer mladší, absolvent ATI na TS Sázava, ktorý v predmetnom regióne už býva.

  • Kazateľmi banskobystrického kazateľského rajónu (zbory: Banská Bystrica 1, Banská Bystrica 2 a Brezno) sa stanú manželia Anton a Nicole Duranovci. Ich ordinovaným kazateľom bude Jozef Kučera.

  Revúcky a lučenecký kazateľský rajón sa spojí do jedného rajónu (zbory: Lučenec, Fiľakovo, Revúca, Rožňava a skupina: Veľký Krtíš). Zodpovední zaň budú ordinovaný kazateľ Martin Homišin a biblický pracovník Pavel Hlivka. Martin Homišin sa nasťahuje z Prievidze do jedného z cirkevných bytov v lučeneckom rajóne.

  Prievidzský kazateľský rajón (zbory: Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Topoľčany) bude riešený tak, že kazateľom tohto rajónu sa od jesene 2025 stane neordinovaný kazateľ Marek Kaba po návrate zo štúdií vo Friedensau. Ordinovaný kazateľ pre tento región bude určený na júnovom rokovaní výboru SZ CASD. V regióne sa do jesene 2025 kúpi vyhovujúci byt po dohode s rodinou Mareka Kabu a zároveň sa predá jednoizbový byt po Martinovi Homišinovi.

  • Kazateľom martinského kazateľského rajónu (zbory: Martin, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok) sa stane neordinovaný kazateľ Marek Nehyba, ktorý sa presťahuje so svojou rodinou z Revúcej do jedného z dvoch cirkevných bytov v Liptovskom Mikuláši, kde bude slúžiť pod ordinovaným kazateľom Jozefom Plachým.

  • Ordinovanému kazateľovi Pavlovi Moudrému bude pomáhať v bratislavskom kazateľskom rajóne neordinovaný kazateľ Marek Majtán-Černák. Rozsah zapojenia sa upresní po komunikácii s kazateľom Pavlom Moudrým, vedením SZ CASD, zbormi a kazateľom Marekom Majtánom-Černákom.

  • Zadelenie neordinovaného kazateľa Filipa Soósa sa prerokuje na septembrovom stretnutí výboru SZ CASD.

  • Obsadenie ostatných kazateľských rajónov SZ CASD sa zatiaľ nemení.

  g) Schválené nasledovné obsadenie vedúcich niektorých oddelení SZ CASD:

  • Kazateľské oddelenie: František Kolesár
  • Oddelenie mládeže: Marek Majtán-Černák
  • Oddelenie misie: Marek Majtán-Černák
  • SKK, Kurzy pre život: František Kolesár
  • Oddelenia zdravia: Jaromír Novota
  • Oddelenie detí a Pathfinder: Ján Šolc
  • Oddelenie komunikácie: Daniel Márföldi
  • Oddelenie Detskej sobotnej školy: Lýdia Grešová
  • Oddelenie knižnej evanjelizácie: Rastislav Špalek
  • Oddelenie náboženskej slobody: František Kolesár

  Vedúci ostatných oddelení budú riešení po komunikácii a koordinácii s ČSU CASD na najbližšom výbore SZ CASD v Bratislave, 16.6.2026.

  2) Administratívne otázky

  a) Schválenie dokumentu Princípy fungovania Výboru SZ CASD.

  b) Schválené, aby tím pre smerovanie a víziu vzal do úvahy pri vypracovaní smerovania a vízie cirkvi aj pripomienky zborov, ktoré predchádzajúci výbor SZ CASD delegoval na nový výbor SZ CASD.

  c) Schválenie dokumentu Pracovná náplň okrskových kazateľov SZ CASD.

  Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/novy-vybor-sz-casd-absolvolal-seriu-rokovani/.

 • VYHLÁSENIE VÝBORU SZ CASD K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

  Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie dáva toto vyhlásenie k aktuálnej situácii na Slovensku:

  Odsudzujeme brutálny útok na vrcholného predstaviteľa nášho štátu. Naša cirkev dôrazne odmieta akýkoľvek akt násilia – v rovine osobnej aj celospoločenskej.

  Nad ozbrojeným útokom namiereným na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vyjadrujeme hlbokú ľútosť. Pánovi premiérovi prajeme uzdravenie a v modlitbách predkladáme jeho život do rúk toho najväčšieho Lekára.

  V tejto kritickej chvíli ešte viac ako inokedy prosíme Boha za jeho ochranu, modlíme sa za zmierenie medzi spoločenskými skupinami, za jednotu a solidaritu medzi nami Slovákmi.

  Pozývame všetkých veriacich, aby sa pripojili k modlitbám za život a uzdravenie pána premiéra a za budúcnosť našej krajiny.

  Ga 1:3: “Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.”

  Za Cirkev adventistov siedmeho dňa:

  Výbor Slovenského združenia,  15.5.2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/vyhlasenie-vyboru-sz-casd-k-aktualnej-situacii/.

 • POZVÁNKA NA „VELETRŽNÍ 2024“ v Brne

  Svojím štýlom, či už životným, módnym alebo akýmkoľvek iným, sa každý z nás chce odlíšiť od ostatných. Jednoducho si niečo urobiť po svojom. Zároveň však často svoj štýl preberáme od niekoho, kto je naším vzorom a inšpiráciou. Môže pre nás byť takýmto vzorom aj Ježiš Kristus? A aký je Jeho štýl? Príďte to zistiť do Brna na “Veltržní 2024” s názvom „V štýle Krista“.
  Radi by sme vás a vašich mládežníkov pozvali do Brna na víkend 24.-26. mája, ktorým nás prevedie kazateľ Ján Majer ako hlavný rečník. Nebudú chýbať chvály, workshopy, čas na stretnutie s priateľmi vo večernej kaviarni ani nedeľné lasergame.
  Príďte sa inšpirovať spolu s nami Kristovým jedinečným štýlom.
  Pre viac informácií sledujte profil Veltržní na: INSTAGRAM a  FACEBOOK

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/pozvanka-na-veletrzni-2024-v-brne/.

 • SKONČILA SA KONFERENCIA DELEGÁTOV ČSU CASD v BRNE

  Delegáti konferencie Česko-Slovenskej únie sa v nedeľu 12.5.2024 stretli na svojom druhom a zároveň poslednom rokovaní v Brne.

  Božie Slovo otvoril s účastníkmi Mário Brito, predseda Intereurópskej divízie CASD.

  Okrem organizačných záležitostí, vypočutí a schválení správ niekoľkých oddelení a inštitúcií cirkvi, delegáti volili aj ďalších funkcionárov Česko-Slovenskej únie CASD. Počtom hlasov 190 zvolili za nového tajomníka Česko-Slovenskej únie CASD Davida Čančíka, doterajšieho tajomníka Českého združenia CASD. Zároveň potvrdili počtom hlasov 187 doterajšieho hospodára Česko-Slovenskej únie CASD, Mareka Škrlu, v jeho treťom funkčnom období. Obaja boli zvolení na 5 ročné konferenčné obdobie 2024-2029 a budú spolu s novozvoleným predsedom Česko-Slovenskej únie CASD, Petrom Číkom, spolupracovať ako administrátori Česko-Slovenskej únie CASD.

  Napokon delegáti zvolili aj výbor Česko-Slovenskej únie CASD na rovnaké konferenčné obdobie v tomto zložení:
  Administratíva:
  Peter Čík, David Čančík, Marek Škrla
  Predsedovia združení:
  Vít Vurst, Daniel Dobeš, František Kolesár.
  Kazatelia:
  ČS CASD: Petr Adame
  MSS CASD: Pavel Kostečka
  SZ CASD: Pavel Moudrý.
  Nekazatelia:
  ČS CASD: Eduard Forejt, Tomáš Matějíček, David Staš.
  MSS CASD: Ján Soviš ml., Martin Cihlář, Bohumil Sznapka, Marek Vašíček.
  SZ CASD: Dana Horeličanová, Milan Nosáľ ml.

  Záverom sa delegátom konferencie prihovoril predseda Česko-Slovenskej únie CASD, Peter Čík. Vyjadril veľké poďakovanie všetkým tým, ktorí stáli za organizáciou konferencie ako aj delegátom za ich účasť na rokovaniach a podporu. Novozvoleným kolegom a členom novozvoleného výboru Česko-Slovenskej únie CASD poďakoval za ochotu slúžiť a vyjadril túžbu spoločne čo najlepšie napĺňať potreby členov cirkvi, ale aj ľudí v spoločnosti okolo nás. Modlitbu s požehnaním vyslovil predseda Intereurópskej divízie, Mario Brito.

  Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/skoncila-sa-konferencia-delegatov-csu-casd-v-brne/.

 • POZVANIE NA KRÁĽOVSKÚ SVADBU – MUZIČKA ZÁPAD aj ONLINE

  Milý náš kamarát a naša milá kamarátka, srdečne ťa pozývame na KRÁĽOVSKÚ SVADBU (Muzičku v Považskej Bystrici).

  PRIHLASOVANIE:

  https://forms.gle/xvoXNWfNX3syC8rs9

  Prijmi pozvanie Kráľa na kráľovskú svadbu, na ktorej zažijeme radosť z lásky ženícha a nevesty!

  Čo všetko nás na svadbe čaká? Kamaráti, radosť, spev a hudba, scénky, krásne zamyslenie z Božej knihy, darčeky, chutná hostina a možno aj nejaké prekvapenie. Ak zostaneš aj v nedeľu, ľutovať nebudeš!

  V sobotu sa tešíme na tvoj príspevok do svadobného programu, či ako jednotlivca, alebo spolu s kamarátmi. Výber je na tebe, pesnička, básnička, scénka, pantomíma, hudobný prednes, všetko môže na kráľovskej svadbe odznieť! Tvoj maľovaný dar určite poteší svadobčanov ako krásna jar!

  Pozor, na kráľovskej svadbe sa vyžaduje krásne svadobné oblečenie pre všetkých pozvaných hostí!

  Tak nezabudni, 04. – 05. mája začína svadba hneď zrána!

  Za organizačný tím: Mirka Maláriková

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/pozvanie-na-kralovsku-svadbu-muzicka-zapad/.

 • Biblický Pátrač – FINÁLE

  Biblický Pátrač – FINÁLE

  Už o 3 týždne prebehne FINÁLE celoročnej súťaže Biblický Pátrač.

  1. mája sa v Bánovciach nad Bebravou uskutoční PÁTRACIA HRA v prírode, na ktorej si Pátrači preveria svoje vedomosti z ev. podľa Lukáša, a zároveň musia zvládnuť aj úlohy, ktoré ich na stanoviskách budú čakať.

  Opäť všetkých čakajú knihy a diplom, tých najlepších zlatý Odznak víťazov a najväčšieho BORCA z borcov poukážka na tábor Neobyčajné príbehy zadarmo.

  Tento rok si môžu tričko Pátrača vo farbe ročníka objednať všetci účastníci (v prihláške).

  Zúčastniť sa môžu aj Pátrači, ktorí nepostúpili z 1. kola alebo sa ho vôbec nezúčastnili, súťažiť budú v kategórii “mimo poradia”. Rovnako si budú vyberať z kníh a dostanú aj diplom (Odznak víťazov ani tábor zadarmo však nemôžu získať).

  Prihláška na FINÁLE pre súťažiaceho Pátrača (vyplní rodič/zákonný zástupca)

  Prihláška na FINÁLE pre vedúceho skupiny (stačí jeden dospelý za skupinu)

  Pátraj s nami v Knihe kníh…

  “predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku” Lukáš 1,3

  Lýdia Grešová, DSŠ (0949 840 414, lgresova@casd.sk)

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/biblicky-patrac-finale/.

 • VÝZVA pre DETI

  Aj deti sú cirkev. Preto namaľuj obrázok na výkres (alebo papier) na tému: „Čo sa mi v zbore páči alebo čo by som chcel/a, aby v zbore bolo“ a ukáž nám, ako to vidíš ty. Na prednú stranu výkresu napíš svoje meno (bez priezviska), koľko máš rokov a tvoj zbor (napr.: Lucka, 6 rokov, Kežmarok).

  Svoje dielo pošli na adresu:

  Slovenské združenie
  Cirkev adventistov siedmeho dňa

  Cablkova 3

  821 04 Bratislava

  alebo inak doruč Mirke Malárikovej alebo Lýdii Grešovej.

  Všetky diela, ktoré prídu do štvrtka pred konferenciou (6.6.), budú vyvesené v hale v stánku DSŠ.

  Tešíme sa na to, ako to vidíš ty 🙂

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/vyzva-pre-deti/.

 • POZVANIE NA SLÁVNOSTNÚ KONFERENČNÚ BOHOSLUŽBU

  V sobotu 8. júna 2024 sa uskutoční slávnostná konferenčná bohoslužba Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa a troch združení (Slovenské, Moravskosliezske a České).
  Spoločné stretnutie sa bude konať v brnenskom areáli BVV v pavilóne V.

  Slávnostná bohoslužba začne o 10.00 hod., hosťom bude predseda Intereurópskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Mario Brito.

  Viac informácií nájdete na: https://www.casd.cz

  Odoberať našu tvorbu môžete tu: http://goo.gl/GFLxYj

  Toto video je prevzaté z Youtube kanála HOPETV.CZ:  https://www.youtube.com/@HopeTVCzech

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/pozvanie-na-slavnostnu-konferencnu-bohosluzbu/.

 • S ADROU NA OCHUTNÁVKE VODY V SÝRSKEJ LATTAKII

  Zemetrasenie v Sýrii zničilo domy a narušilo vodovodné siete. ADRA Slovensko priamo v Lattakii realizuje projekt humanitárnej pomoci, ktorého donorom je SlovakAID. Naši partneri z ADRA Sýria urobili nové napojenie v štvrti Datoor a obci Al Russassye, ktoré som mohol v týchto dňoch aj osobne navštíviť.

  Kilometre potrubia sú už pod zemou a voda prúdi do domácností. Mal som príležitosť osobne sa stretnúť s rodinami v ich domoch aj som vodu ochutnal a potvrdzujem, že je pitná. Bežne v týchto krajinách z vodovodu nepijem 😊ale tento vodovod je slovenský, kde kvalitu vody garantujeme my sami!

  Rozhovory s beneficientami boli milé, usmievali sa, boli šťastní, ja som sa usmieval tiež, ale okrem „Slovakia a ADRA“ som nič nerozumel, lebo hovorili len po Arabsky. Tak ešte čakám na preklad videa čo som natočil. Ľudia už nemusia vodu nosiť zo susedných ulíc vo vedrách a sú naozaj vďační. Viac ako 31 000 ľudí má opäť pitnú vodu, tak som si povedal, že všetky tie peripetie, vyjednávania a neskutočné papierovačky stáli za to.

  Viac ako rok od zemetrasenia sú tu stále domy v ruinách, mnohé museli demolovať a tisíce ľudí stále žijú v núdzovom ubytovaní.

  Navštívili sme aj niekoľko vysokých vodojemov, na ktorých bola poškodená statika, preto boli odstavené. S tímom ADRA Sýria, ktorý tu robí výbornú prácu sme robili obhliadky, zisťovali stav a potreby, aby sme dali dokopy podklady pre nový projekt pomoci. Na jeden z vodojemov som si aj vyliezol a je to úžasná vyhliadková veža s nádržou na 200m3 vody. Tak spolu s ADRA Sýria ideme do rekonštrukcií vodojemov, aby dali vodu ďalším ľuďom. Je to zložité, ale dáva nám to zmysel.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/s-adrou-na-ochutnavke-vody-v-syrskej-lattakii/.

 • SLOVENSKÝ KONGRES MLÁDEŽE 2024

  Milí mladí priatelia, od 16. do 21.7. 2024 (utorok – nedeľa) sa uskutoční Slovenský kongres mládeže v nádhernom prostredí  Piešťanských kopcov a lesov. Kongresy mládeže sú najtypickejšou akciou pri oddelení mládeže po celom svete v našej cirkvi. U nás na Slovensku sa letný kongres uskutočnil naposledy ešte niekedy v 90. rokoch minulého storočia.

  Čo nás viedlo k tomu, aby sme zorganizovali kongres mládeže na Slovensku? Dve veci. Na Slovensku sme počas posledného obdobia organizovali značný počet duchovných víkendov, zvlášť pre stredoškolákov alebo vysokoškolákov. Radi by sme sa stretli všetci spolu ako mládež, a to nielen na víkend, ale aspoň na päť či šesť dní. To ďalšie čo nás motivovalo urobiť Slovenský kongres mládeže, je skúsenosť z Kongresu mládeže Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa pred rokom v Strážoviciach. Doprial by som každému zažiť tú nezabudnuteľnú sobotnú bohoslužbu, kedy mladí ľudia, na vyzvanie povedať skúsenosť, húfne prichádzali dopredu a vraveli ako sa ich  života dotkol pán Boh. Toto je niečo, za čo sa modlíme a čo by sme radi aj tento rok zažili my ako, mládež na Slovensku. Prosím, pridajte sa do tohto modlitebného úsilia za našich mladých ľudí a pozvite mládežníkov vo vašom okolí na túto akciu.

  Prihlasovanie bude spustené od 15.5. do 15.6. 2024. Viac informácií na Facebooku a Instagrame mládeže.

  Marek Majtán-Černák, vedúci Oddelenia mládeže Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/slovensky-kongres-mladeze-2024/.

Back to top button