Cirkev adventistov siedmeho dňa

SLOVENSKÝ KONGRES MLÁDEŽE 2024

Milí mladí priatelia, od 16. do 21.7. 2024 (utorok – nedeľa) sa uskutoční Slovenský kongres mládeže v nádhernom prostredí  Piešťanských kopcov a lesov. Kongresy mládeže sú najtypickejšou akciou pri oddelení mládeže po celom svete v našej cirkvi. U nás na Slovensku sa letný kongres uskutočnil naposledy ešte niekedy v 90. rokoch minulého storočia.

Čo nás viedlo k tomu, aby sme zorganizovali kongres mládeže na Slovensku? Dve veci. Na Slovensku sme počas posledného obdobia organizovali značný počet duchovných víkendov, zvlášť pre stredoškolákov alebo vysokoškolákov. Radi by sme sa stretli všetci spolu ako mládež, a to nielen na víkend, ale aspoň na päť či šesť dní. To ďalšie čo nás motivovalo urobiť Slovenský kongres mládeže, je skúsenosť z Kongresu mládeže Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa pred rokom v Strážoviciach. Doprial by som každému zažiť tú nezabudnuteľnú sobotnú bohoslužbu, kedy mladí ľudia, na vyzvanie povedať skúsenosť, húfne prichádzali dopredu a vraveli ako sa ich  života dotkol pán Boh. Toto je niečo, za čo sa modlíme a čo by sme radi aj tento rok zažili my ako, mládež na Slovensku. Prosím, pridajte sa do tohto modlitebného úsilia za našich mladých ľudí a pozvite mládežníkov vo vašom okolí na túto akciu.

Prihlasovanie bude spustené od 15.5. do 15.6. 2024. Viac informácií na Facebooku a Instagrame mládeže.

Marek Majtán-Černák, vedúci Oddelenia mládeže Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/slovensky-kongres-mladeze-2024/.

Back to top button