Bratislavský samosprávny kraj

 • Divadelná hra Antigona nám prináša aktuálny pohľad na ľudí, ktorí vedú neustály súboj s osudom, ale najmä s ľuďmi, ktorí momentálne majú a zneužívajú moc

  Starogrécke divadlo nás inšpirovalo vo viacerých oblastiach. Vznik drámy, dialógu, práca s maskou, hudbou či hlasom, ale aj historický a mytologický kontext nám ponúkli mnohé témy na tvorbu i rozhovory. Viaceré slová, ktoré dodnes bežne používame, majú svoje korene práve v gréčtine. Zo všetkých spomeňme aspoň jedno: kalokagatia (gr. καλοκαγαθία), teda ideál harmonického súladu medzi telom a dušou. Aké jasné a ušľachtilé! Ako sa však priblížiť ku skutočnému významu slova kalokagatia, ak sa narodíme do tela, ktoré je od narodenia znevýhodnené? Aký je skutočný význam slova harmónia?Veríme, že predstavenie Antigona aj vo vás vyvolá otázky na témy, ktoré sú od nepamäti našou súčasťou: láska, smrť, sloboda, pomoc či moc.

  Réžia: Patrik Krebs
  Dramaturgia: Uršuľa Kovalyk
  Produkcia: Tomáš Kubiš
  Hudba: Oskar Rózsa
  Scéna a kostýmy: Divadlo bez domova
  Hrajú: Herečky a herci Divadla bez domovaĎakujeme Mariji Havran za jej umelecký prínos.Realizáciu predstavenia podporili: program

  Európskej únie Erasmus+, Darcovský program Philip Morris v Nadácii Pontis, Nadácia mesta Bratislavy z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, hlavné mesto SR Bratislava z grantového programu Bratislava pre všetkých, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Jump Soft, Todos, Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis, Iny Design, Medzinárodný vyšehradský fond, Nota bene, A.N.T.Y.G.O.N.E. www.antygoneproject.com.Vstup na naše predstavenia je zdarma, po ich skončení môžu diváci a diváčky podporiť naše divadlo dobrovoľným výstupným. Ak sa Vám naše predstavenie bude páčiť, môžete našu činnosť podporiť aj prostredníctvom nášho účtu (IBAN): SK7211000000002621793196, do poznámky uveďte ANTIGONA. 

  Divadlo bez domova je jediným divadlom na Slovensku a jedným z mála divadiel na svete, ktorého hercami a herečkami sú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, ľudia so psychiatrickou diagnózou či inak znevýhodnené skupiny a jednotlivci. 
  Divadlo pôsobí, skúša a uvádza predstavenia v ľavom krídle Pistoriho paláca, ktorý je jedným zo staromestských centier kultúry a vzdelávania. 

  Viac informácií o našom divadle, programe, projektoch a ďalších aktivitách nájdete na webovej stránke www.divadlobezdomova.sk a na Facebooku www.facebook.com/Divadlo-bez-domova-137534959635165

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/divadelna-hra-antigona-nam-prinasa-aktualny-pohlad-na-ludi-ktori-vedu-neustaly-suboj-s-osudom-ale-najma-s-ludmi-ktori-momentalne-maju-a-zneuzivaju-moc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=divadelna-hra-antigona-nam-prinasa-aktualny-pohlad-na-ludi-ktori-vedu-neustaly-suboj-s-osudom-ale-najma-s-ludmi-ktori-momentalne-maju-a-zneuzivaju-moc.

 • Nová dráma/New Drama 2024 pozná svojich víťazov. Župné Divadlo Ludus získalo Grand Prix

  Poznáme víťazné inscenácie jubilejného 20. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2024

  Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2024 predstavil počas svojho 20. ročníka v hlavnom programe 10 inscenácií v súťaži o Grand Prix a privítal nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, nigérijského dramatika a spisovateľa Wole Soyinku. Uskutočnil sa v Bratislave a Trnave od 13. do 18. mája 2024.

  Počas jedného týždňa mohlo domáce aj zahraničné publikum vidieť v hlavnom programe tie najlepšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré boli uvedené profesionálnymi divadlami z rôznych kútov Slovenska počas aktuálnej alebo predchádzajúcej sezóny. Sprievodný program ponúkol okrem iného možnosť osobne stretnúť nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, svetoznámeho nigérijského dramatika, spisovateľa a aktivistu Wole Soyinku.

  „Festival je pre Divadelný ústav zastrešujúcou platformou, ktorá každoročne vyselektuje to najkvalitnejšie zo slovenskej tvorby a taký bol aj jubilejný 20. ročník. No ponúkol aj cenný sprievodný program, ktorý upozornil na ďalšie roviny scénického umenia, napríklad na jeho schopnosť posilňovať hodnoty, ktoré definujú naše spoločenstvo. Naznačil to už príhovor nášho vzácneho hosťa a patróna festivalu Wole Soyinku, ktorý drámu nazval aktom zjednotenia. Hovoril o formách a prejavoch divadla, ktoré sú podľa neho vždy humanistické a vnútri kreatívne, nikdy nie deštruktívne. Tešíme sa, že o jeho majstrovskú lekciu v Bratislave bol veľký záujem,“  hovorí riaditeľka festivalu Vladislava Fekete.

  Z desiatich divadelných inscenácií v hlavnom programe vyberala medzinárodná porota jednu víťaznú, ktorá na záverečnom ceremoniáli 18. mája získala Grand Prix. „Medzinárodnú odbornú porotu tvorili divadelná kritička a manažérka z Gruzínska Tamar Laliashvili, divadelný kritik, pedagóg a kultúrny manažér zo Srbska Ivan Medenica, ktorý sa stal aj predsedom poroty a Artur Ghukasyan – umelecký riaditeľ medzinárodného festivalu High Fest z Arménska. Porota ocenila na tohtoročnom hlavnom programe najmä silnú generáciu mladých tvorcov, performerov, ktorí spoluvytvárajú príbehy a prinášajú do scénických diel svoje vlastné názory, presvedčenia a obavy,“ uviedla V. Fekete.

  Grand Prix Nová dráma / New Drama

  Divadlo LUDUS
  Édouard Louis: História istého násilia (podľa románu Histoire de la violence)
  Réžia: Barbora Chovancová

  Inscenácie do hlavného programu festivalu nominovala v úvode roka 2024 dramaturgická rada festivalu v zložení teatrologička Dária Fojtíková Fehérová, kritička Diana Pavlačková a teatrológ a dramaturg  Marek Godovič. Ich výberom prešlo celkovo 80 inscenácií.

  Cena bratislavského diváka
  Spišské divadlo
  Alena Sabuchová – Lucia Mihálová: Šeptuchy
  Réžia: Mariana Luteránová

  Diváci rozhodli na základe hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov.
  Cena Študentskej poroty
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
  Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.: Sme krajina
  Réžia: Petra Tejnorová

  Cenu Študentskej poroty festivalu odovzdali účastníci Seminára mladej kritiky – študentky a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Počas festivalového seminára ich viedla česká teatrologička, dramaturgička a redaktorka Jitka Šotkovská.

  Ceny súťaže o najlepší dramatický text DRÁMA 2023

  Súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama je aj súťaž DRÁMA o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku. Do 24. ročníka súťaže Dráma 2023 bolo prijatých 40 súťažných dramatických textov, z toho 24 dramatických textov v slovenskom a 16 textov v českom jazyku. Súťaž DRÁMA 2023 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice, Divadlom Jozefa Gregora Tajovského a Štúdiom 12, ktoré je divadelnou a prezentačnou platformou Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

  Partneri súťaže ocenili tieto texty:

  Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Jana Borsuková s textom Nahá
  Cena Divadla Jozefa Gregora Tajovského: Jana Borsuková s textom Nahá
  Cena Štúdia 12: Dominik Reisel s textom 143/144, 12i

  Partneri súťaže RTVS – Rádio Devín Činohra Národného divadla Košice sa tento rok rozhodli svoje ceny neudeliť.

  O hlavných cenách súťaže DRÁMA 2023 rozhodovala päťčlenná odborná porota v zložení: Ilona Smejkalová, dramaturgička Národného divadla v Prahe, Andrea Domeová, dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90 a vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu, Jakub Molnár, dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave, Peter Himič, dramaturg Činohry Národného divadla Košice a Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu. Porota udelila hlavné ceny nasledovne:

  1. miesto: Vilém Dubnička s textom České moře aneb Královec na prvním místě
  2. miesto: Jana Borsuková s textom Nahá
  3. miesto Barbora Rokytová s textom Nějak tě nestíhám

  Víťazné dramatické texty sa vďaka cenám partnerov následne predstavia publiku v rôznych formách spracovania.

  Autorom fotografií je Tibor Géci.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/nova-drama-new-drama-2024-pozna-svojich-vitazov-zupne-divadlo-ludus-ziskalo-grand-prix/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nova-drama-new-drama-2024-pozna-svojich-vitazov-zupne-divadlo-ludus-ziskalo-grand-prix.

 • Od pondelka 27.5. opäť premávajú električky na Zlaté Piesky

  Stavebný ruch na Vajnorskej električkovej radiále v týchto dňoch vystriedali technicko-bezpečnostné jazdy električiek. Po ich vykonaní Dopravný podnik Bratislava v pondelok 27.mája obnoví premávku električkovej linky 4 na Zlaté Piesky. Do konca júna sa ešte budú realizovať dokončovacie práce, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke električiek.

  Na úseku Jurajov dvor – Zlaté Piesky sa vymenili 4 kilometre koľají, v predchádzajúcich dňoch sa už zrealizovalo aj ich podbitie, zváranie a brúsenie. Vďaka tomu budú môcť električky na Vajnorskej radiále premávať rýchlejšie a bezpečnejšie, čo sa odzrkadlí aj na komfortnejšej jazde pre cestujúcich. V týchto dňoch sa dokončuje osádzanie bokovníc, obrubníkov a prídlažby. Nástupištia na zastávkach sú oproti stavu pred modernizáciou vyvýšené pre pohodlnejšie nastupovanie a vydláždené bratislavskou dlažbou. Na zastávkach Jurajov dvor a Vajnorská ostáva doplniť sklo do prístreškov a elektronické informačné tabule. K finálnemu stavu sa blížia aj zastávky Shopping Palace a Zlaté piesky, vrátane obratiska. Na prestupnej zastávke Zlaté Piesky vznikne po dokončení zelený prístrešok s rozchodníkom na ploche 57 m2.

  „Ak chceme, aby ľudia presadli z áut do hromadnej dopravy, potrebujeme, aby bola rýchlejšia a atraktívnejšia. Projekty ako tento túto požiadavku spĺňajú a preto sme veľmi radi, že sa na ňom môžeme podieľať. Z eurofondov zafinancovalo Ministerstvo dopravy SR túto modernizáciu sumou 24 miliónov eur,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.

  „V Bratislavskom kraji za posledné roky sledujeme enormný nárast individuálnej automobilovej dopravy. To spôsobuje nielen kolóny, ale aj znečistenie ovzdušia. Riešením je podpora koľajovej dopravy, a to železničnej aj električkovej. Ak chceme motivovať ľudí, aby cestovali verejnou dopravou, mala by byť komfortná a atraktívna. Projekt vajnorskej električkovej radiály je jedným z takých, vďaka ktorým dokážeme pritiahnuť ľudí do verejnej dopravy. Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy efektívne manažuje administratívne procesy tak, aby stavba napredovala čo najrýchlejšie,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

  Súčasťou projektu je aj križovatka Vajnorská × Bojnická. Okrem výmeny koľajového zvršku sa v súčinnosti s dotknutými subjektmi do projektu zapracovali aj stavebné úpravy umožňujúce výmenu technológie cestnej dopravnej signalizácie, ktorá umožní dynamické riadenie a preferenciu všetkých vozidiel MHD. Prejazd cez koľaje na tejto križovatke pre individuálnu dopravu sa po vyasfaltovaní umožnil už v predchádzajúcich týždňoch.

  „Oprava Vajnorskej radiály je ukážkový projekt. Od začiatku sa tu skutočne intenzívne pracovalo, najťažšiu, prvú časť radiály sa podarilo dokončiť v rekordnom termíne a vďaka pokračujúcemu veľkému úsiliu budú môcť cestujúci už o pár dní využívať modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu trať. Som rád, že sa podarilo získať peniaze z eurofondov a mohli sme sa vďaka tomu pustiť do tohto projektu, ktorý opäť prináša zásadné zlepšenie verejnej dopravy. Chcem sa poďakovať Bratislavčanom, Bratislavčankám za trpezlivosť s obmedzeniami, ktoré sprevádzajú rekonštrukciu trate. Som presvedčený, že tak cestujúci, ako aj naši vodiči a vodičky výsledok prác v podobe komfortnejšej jazdy po trati ocenia,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

  Novinkou na Vajnorskej radiále je nový typ elektronických informačných tabúľ, ktoré sú plnofarebné a vďaka kvalitnejšiemu displeju ponúkajú prehľadnejšie zobrazenie aj pri kompaktnejších rozmeroch. Okrem farebného rozlíšenia liniek dokážu tieto tabule výraznejšie zobrazovať mimoriadne udalosti v premávke, čím významne prispejú k lepšej informovanosti cestujúcich. Samozrejmosťou je aj akustické vyhlasovanie zobrazovaných informácií pre nevidiacich. Na zastávkach Odborárska a Magnetová sú už tieto tabule nainštalované, rovnako ako na zastávke Depo Jurajov dvor, kde bude jedna tabuľa zobrazovať zároveň odchody z električkového aj autobusového nástupišťa. Na Vajnorskej radiále bude nainštalovaných spolu 12 nových elektronických informačných tabúľ.

  „Chcem sa poďakovať cestujúcim za trpezlivosť v posledných dvoch mesiacoch. Rovnako tak kolegom, vďaka ktorým vieme a môžeme efektívne čerpať eurofondy na rozvojové projekty a v neposlednom rade aj Ministerstvu dopravy SR a verím, že táto naša úspešná spolupráca bude pokračovať aj naďalej, nakoľko dopravný podnik má pripravených množstvo projektov, ktoré by sa vďaka európskemu financovaniu a ministerstvu mohli stať realitou. Modernizácia tohto úseku prinesie komfortnejšiu jazdu, čo podčiarknu aj nové električky, ktoré čoskoro nasadíme na linku 4. Som presvedčený, že zrealizované práce zabezpečia spoľahlivú prevádzku na najbližšie desiatky rokov,“ vyhlásil Martin Rybanský, predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava.

  Návrat električiek na Zlaté Piesky

  V najbližších dňoch sa na zrekonštruovanom úseku zrealizujú technicko-bezpečnostné jazdy električiek, riadna premávka sa obnoví v pondelok 27. mája. Električková linka 4 sa vráti na svoju pôvodnú trasu na Zlaté Piesky a v súvislosti s tým prestane premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X4. V rovnaký deň sa autobusové linky 57 a 65 vrátia na svoje pôvodné trasy cez Starú Vajnorskú.

  Realizovaný projekt prinesie na úsek Vajnorskej električkovej radiály Kuchajda – Zlaté Piesky rýchlejšie a komfortnejšie cestovanie a zlepší pohodlie a informovanosť cestujúcich na zastávkach. V neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky električiek. Projekt bol realizovaný z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/od-pondelka-27-5-opat-premavaju-elektricky-na-zlate-piesky/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=od-pondelka-27-5-opat-premavaju-elektricky-na-zlate-piesky.

 • Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií

  V dobe zahltenia informáciami je kritické myslenie kľúčovou zručnosťou pre každého z nás. Práve tejto téme sa venovala slovensko-česká konferencia EPALE s názvom „Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých“, ktorá sa konala v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave a ktorú spoločne zorganizovali EPALE Slovensko a EPALE Česká republika.

  Počas dňa mali účastníci možnosť vypočuť si vystúpenia odborníkov z viacerých oblastí, ktorí sa venovali rôznym aspektom vzdelávania dospelých v oblasti kritického myslenia. Medzi prednášajúcimi boli:

  • Bohumil „Bob“ Kartous (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha), expert na dezinformácie a autor kníh No Future a Future ON! o vzdelávaní a sebarozvoji v súčasnosti. Vo svojej prednáške sa zameral na tému vzďaľovania generácií vplyvom technologického pokroku a ponúkol cenné postrehy o tom, ako môžeme v tomto dynamickom prostredí opäť dosiahnuť vzájomné porozumenie namiesto snahy o presviedčanie.
  • Matúš Sloboda (Ústav verejnej politiky, FSEV UK), bývalý fact-checker, ktorý sa podelil o skúsenosti s overovaním faktov vo verejnom priestore. Okrem praktických tipov na ochranu pred dezinformáciami predstavil aj vzorce, ktoré nám pomôžu identifikovať nespoľahlivé správy a kriticky hodnotiť informácie z médií.
  • Michal Kaderka (Gymnázium na Zatlance, Praha), koordinátor mediálneho vzdelávania, ktorého cieľom je posilňovať informačnú gramotnosť prostredníctvom učiteľov. V rámci svojho príspevku prezentoval príklady aktivít zameraných na kvalitatívnu zmenu vo vzdelávaní, tvorbu vzdelávacích politík a strategických dokumentov.
  • Pavol Lacko (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava) v spolupráci s publikom demonštroval efekt konfirmačného skreslenia. Cieľom tejto prezentácie bolo poukázať na stereotypy, ktoré ovplyvňujú naše vnímanie a hodnotenie rôznych situácií.
  • Tereza Kráčmarová (Fakescape z.s.) predstavila herné princípy vo vzdelávaní dospelých, vďaka ktorým sa účastníci kurzov učia kriticky myslieť, vyhľadávať relevantné informácie z dôveryhodných zdrojov a rozlišovať medzi faktami a fikciou.

  Do panelovej diskusie prijali pozvanie Michaela Beran Sládkayová (UMB, Banská Bystrica), Zuzana Panczová (SAV, Bratislava), Martin Dobeš (EPALE ČR), Libuša Jaďuďová a Viera Némethová z Miestnej knižnice v Petržalke. Moderátorkou diskusie bola ambasádorka EPALE Slovensko Ivana Studená (SAV, Bratislava).

  Diskusia sa venovala širokej škále konšpiračných presvedčení, ktoré sa šíria v online aj offline prostredí. Panelisti zdôraznili, že tieto teórie často apelujú na emócie a snažia sa manipulovať s vnímaním reality. V tomto kontexte je kľúčové rozlišovať medzi informáciami z dôveryhodných a overených zdrojov a tými, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach bez akéhokoľvek faktického základu.

  Diskusia tiež poukázala na to, že v dnešnom informačnom prebytku je aj pre kriticky uvažujúcich ľudí náročné, orientovať sa v spleti informácií a rozpoznať spoľahlivé zdroje. V tejto informačne zahltenej dobe plnej dezinformácií je kľúčové vzdelávanie k aktívnemu občianstvu a kritickému mysleniu. Vďaka nim sa naučíme orientovať sa v spleti informácií a robiť zodpovedné rozhodnutia.

  Konferencia bola prínosným podujatím pre všetkých lektorov, pedagógov, knihovníkov a ďalších pracovníkov nielen v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o kritickom myslení a ďalej ho rozvíjať vo svojich inštitúciách. Ďakujeme všetkým prednášajúcim a účastníkom za to, že prispeli k úspešnému priebehu konferencie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami na podujatiach EPALE.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/kriticke-myslenie-a-vzdelavanie-dospelych-v-dobe-dezinformacii/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kriticke-myslenie-a-vzdelavanie-dospelych-v-dobe-dezinformacii.

 • 1. júna začína súťažná časť kampane Do práce na bicykli! Poďte s nami opäť do toho a staňte sa súčasťou najväčšieho pelotónu Slovenska

  Zapojte sa spolu s kolegami do 11. ročníka kampane, ktorá nie je len o pohybe či zábave. Do práce na bicykli je aj o sile obrovskej komunity, ktorá dokáže (aspoň) na jeden mesiac v roku ovplyvniť zmýšľanie samospráv, zamestnávateľov či šoférov. Pretože aj Slovensko je plné ľudí, ktorí sa túžia efektívne a najmä bezpečne prepravovať na bicykli, pešo alebo verejnou dopravou. Poďme teda všetci opäť do toho, poďme spolu zažiť tlkot našich miest!

  Zapoj sa do kampane a vyhraj skvelé ceny!

  Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže by mal byť dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie.
  Kampaň Do práce na bicykli je však aj súťaž, a tá by mala mať svojich víťazov! Preto sme v spolupráci s partnermi pripravili pre všetkých zapojených niekoľko hodnotných cien.

  Originálne tričko

  Ku kampani Do práce na bicykli neodmysliteľne patria originálne súťažné tričká, ktorých motív sa každý rok mení. Tento rok nie je výnimkou a účastníci najväčšej slovenskej kampane podporujúcej rozvoj cyklodopravy si môžu rozšíriť svoj šatník o nový dizajnový kúsok, ktorý v žiadnom obchode nekúpia – s dizajnovo spracovaným hlavným motívom kampane!

  Vzhľadom na to, že kampaň je predovšetkým o zlepšovaní životného prostredia, tento rok prichádza so spoločensky zodpovednejším tričkom zo 100-% organickej česanej bavlny prstencového typu a viacerými certifikátmi udržateľnosti.

  Sme presvedčení, že táto kampaň prinesie významné výsledky a pomôže posunúť diskusiu o udržateľnej doprave vpred. Tešíme sa na účasť v najväčšom pelotóne Slovenska a pridanie sa k tisíckam ďalších odhodlaných ľudí, ktorí chcú podporiť zmenu a lepšie podmienky pre cyklistov a chodcov.

  Staňte sa aj vy súčasťou najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku! Zaregistrujte sa, vysadnite na bicykel a spoznajte všetky výhody, ktoré jazda na dvoch kolesách prináša.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/1-juna-zacina-sutazna-cast-kampane-do-prace-na-bicykli-podte-s-nami-opat-do-toho-a-stante-sa-sucastou-najvacsieho-pelotonu-slovenska/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1-juna-zacina-sutazna-cast-kampane-do-prace-na-bicykli-podte-s-nami-opat-do-toho-a-stante-sa-sucastou-najvacsieho-pelotonu-slovenska.

 • Výstavba rozšírenia D1 a križovatky D1D4 napreduje

  Práce na výstavbe kľúčového rozšírenia D1 od Bratislavy po Triblavinu postupujú. Zrealizovaná bola demolácia mosta nad diaľnicou, vybudované sú násypy a na mostoch je ukončené zakladanie a pracuje sa na častiach spodnej stavby ako aj na častiach nosných konštrukcií.  

  Súčasťou stavby je 18 mostov a v najbližších dňoch uložíme prvé nosníky na moste nad cestou Pri Mlyne. Výstavba celého projektu prebieha v dotyku s prevádzkovanými cestami, či už samotnou D1 alebo cestami nižších kategórií. Aj z tohto dôvodu musí byť počas položenia prefabrikovaných nosníkov na most uzavretá miestna cesta Pri Mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Presun nosníkov a ich uloženie na mostnú konštrukciu budú vykonávať ťažké pracovné stroje a počas prác je z hľadiska bezpečnosti motoristov vylúčené, aby práce prebiehali bez odklonenia dopravy. Predmetná výluka v dĺžke 270 m medzi cestou I/61 (Senecká cesta) a železničným priecestím, bude prebiehať v čase najnižšej dopravnej intenzity – v rámci víkendu 25. a 26. mája.

  V súvislosti s výstavbou križovatky D1D4 sa pokračuje v prácach na zhotovení obchádzkových trás, teda nových náhradných vetiev. Nové náhradné vetvy budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4.

  Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Triblavina v dĺžke takmer 3,6 km, ktorej súčasťou je aj kľúčové prepojenie diaľnic D1 a D4 patrí medzi aktuálne najvýznamnejšie priority Národnej diaľničnej spoločnosti. Rozšírenie D1 je strategickou investíciou pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti desiatok tisíc ľudí cestujúcich najmä z Bratislavy a do Bratislavy. Dokončenie križovatky zásadným spôsobom napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/vystavba-rozsirenia-d1-a-krizovatky-d1d4-napreduje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vystavba-rozsirenia-d1-a-krizovatky-d1d4-napreduje.

 • Karlova Ves zorganizuje túto nedeľu prvý Renesančný piknik

  Návštevníkov prenesie do obdobia kráľa Mateja Korvína. Uvidia ukážky etikety na kráľovskom dvore, renesančnú módu, tanečné a hudobné kreácie, ale aj čo všetko musí ovládať rytier, či princezná. Renesančný piknik sa uskutoční v nedeľu 26. mája od 14.30 h v Parku SNP v Líščom údolí.

  Dospelí aj deti si budú môcť vychutnať množstvo aktivít, vrátane rytierskych súbojov, o ktoré sa postará občianske združenie Gaston a Šermiarsko-divadelná spoločnosť  Argyll. Pripravené budú ukážky historických remesiel a zábava pre deti, ktoré, ak sa budú chcieť stať rytierom, budú musieť splniť rytierske úlohy. S divadlom ZáBaVKa a so šašom budú zachraňovať princeznú a s kúzelníkom Talostanom sa prenesú do magického sveta kúzel. 

  Spoločnosť Fringia predstaví tanečné a módne trendy z obdobia renesancie, malé princezné poučí o etikete a tanečných kreáciách na kráľovskom dvore. Na záver sa uskutoční renesančný koncert v podaní Muchovho sláčikového kvarteta. Pre všetkých, ktorí prídu v dobovom kostýme, je pripravená súťaž o najkrajší a najkreatívnejší kostým. Víťazný kostým získa víkendový pobyt v hoteli na Slovensku.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/karlova-ves-zorganizuje-tuto-nedelu-prvy-renesancny-piknik/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=karlova-ves-zorganizuje-tuto-nedelu-prvy-renesancny-piknik.

 • Tip na výlet: Zochova chata, Veľká Homoľa a hvezdáreň

  Na tomto výlete vás čaká krásny výhľad na lesy, výstup na rozhľadňu, uvidíte hvezdáreň aj tajomný Huncokársky cintorín.

  Pozývame vás na turistiku. Dĺžka trasy je 9 a pol kilometra, prevýšenie 313 metrov a výlet vám potrvá asi 3-4 hodiny. Prestávky odporúčame na Čermákovej lúke, kde je prístrešok, a na rozhľadni Veľká Homoľa.

  Popis trasy: Zochova chata – Čermáková lúka – Veľká Homoľa – hvezdáreň – Zochova chata

  • Dnešný výlet začneme v rekreačnej oblasti Zochova chata nad Modrou. Na konečnej autobusu sa nachádza záchytné parkovisko, hotel Zochova chata, či Furmanská krčma. Od autobusu náš výlet začína po ceste ďalej mierne do kopca, po modrej turistickej značke. Hneď po pár metroch budeme míňať po ľavej strane pumptrack, ktorý je hojne využívaný návštevníkmi zo širokého okolia.
  • Z asfaltu po chvíli odbočíme do lesa a po okraji chatovej osady Zochova chata vystúpame až k huncokárskemu cintorínu, kde sa opäť dostaneme na asfaltovú cestu. Cintorín je súčasťou pekného náučného chodníka o huncokároch, ktorí v okolí Zochovej chaty žili a pracovali. Po asfaltovej ceste prídeme až na koniec chatovej osady, kde za rampou pri cyklistickom smerovníku odbočíme doľava a po žltom cyklistickom značení prídeme cca po 1,7 km na známe a vyhľadávané piknikové miesto – Čermákovú lúku.
  • Čermáková lúka je pekná horská lúka s prístreškom, ohniskom, studničkou a pamätníkom rodiny Čermákovcov. Je to prirodzená križovatka turistických a cykloturistických trás. Prechádza tadiaľto turistická aj cyklistická Štefánikova magistrála. Čermáková lúka je ideálnym miestom na oddych, piknik, či výlet s malými deťmi.
  • Z Čermákovej lúky budeme pokračovať v našom výlete po zelenej turistickej značke smerom doľava a mierne stúpajúcim chodníkom sa dostaneme po cca pol hodine na križovatku turistických trás Zbojnícke. Pokračovať budeme po lesnej ceste priamo a po pár sto metroch prídeme k ďalšej križovatke s malou budovou – Vápenka. Tu odbočíme doprava a začneme prudšie stúpať smerom k vrcholu Veľkej Homoli. Tesne pod vrcholom odbočíme opäť doprava a prudkým stúpaním cca 100 m  prídem na vrchol kopca a k turistickej rozhľadni Alexandra Filípka, vo výške 709 m.n.m.
  • Z rozhľadne sú nádherné výhľady do širokého okolia. Pri dobrom počasí možno z rozhľadne vidieť nitriansky Zobor, bratislavskú televíznu vežu, a v prípade mimoriadnych poveternostných podmienok i rakúske Alpy, či Pavlovské vrchy na Južnej Morave. Pri rozhľadni je aj turistický prístrešok s ohniskom.
  • Z rozhľadne sa kúsok vrátime, ak sme prišli a na Zochovu chatu budeme schádzať doku kopcom po červenej turistickej značke. Asi v polovici cesty po pravej strane pri turistickom chodníku budeme míňať hvezdáreň, neskôr i zjazdovku. Tesne pred Zochovou chatou sa objaví aj vodná nádrž, ktorá v lete slúži ako prírodné kúpalisko. Od nádrže vystúpame po schodoch na parkovisko na Zochovej chate, kde náš výlet pri zastávke končí.

  Virtuálnu mapu výletu nájdete tu.

  Hotel Zochova chata
  Hotel Zochova chata
  Pumptrack Zochova chata
  Zochova chata, Huncokársky cintorín
  Zochova chata, Huncokársky cintorín
  Čermákova lúka, studnička
  Čermákova lúka, studnička
  Lucia Mandincová
  Čermákova lúka
  Čermákova lúka
  Čermákova lúka, Pamätník
  Čermákova lúka, Pamätník
  Vápenka
  Vápenka
  Výhľad z rozhľadne Veľká Homoľa.
  Výhľad z rozhľadne
  Výhľad z rozhľadne
  Výhľad z rozhľadne
  Výhľad z rozhľadne
  Zostup z rozhľadne
  Zostup z rozhľadne
  Hvezdáreň nad Zochovou chatou
  Hvezdáreň nad Zochovou chatou
  Zjazdovka na Zochovej chate
  Zjazdovka na Zochovej chate
  Foto: Lucia Mandincová
  Virtuálnu mapu výletu nájdete tu.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/tip-na-vylet-zo-zochovej-chaty-na-velku-homolu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tip-na-vylet-zo-zochovej-chaty-na-velku-homolu.

 • Stereotypy, predsudky aj vzájomná blízkosť. Festivalový hit Zbojník a Gašparko prichádza do Bratislavy

  Koprodukcia Bratislavského bábkového divadla a českého Divadla Drak už priniesla na Slovensko niekoľko ocenení.

  Po šnúre predstavení v Česku sa do Bratislavy vracia festivalový hit Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko. Oceňovaná koprodukcia Bratislavského bábkového divadla a královohradeckého Divadla Drak divákom znova predostrie pohľad na Čechov a Slovákov plný humoru a sebairónie.

  Na javisku sa stretávajú českí a slovenskí bábkari s cieľom vytvoriť pravú a nefalšovanú, originálnu česko-slovenskú inscenáciu. Kde však začať? Kto reprezentuje naše špecifické národné povahy a ako ich spojiť do jedného celku? Na pomoc prichádza udatný Jánošík za slovenskú a urozprávaný Gašparko za českú stranu. Kam však celý príbeh smeruje? A spĺňa očakávania a predstavy jednej či druhej strany?

  Do spoločného predstavenia totiž vstupujú aj sami herci. Diváci tak zároveň s marionetovou road movie o Gašparkovi a Zbojníkovi sledujú skupinu Čechov a Slovákov, ktorí sa musia naučiť fungovať v spoločnom priestore. Popritom sa však zhmotňujú aj tradované stereotypy a predsudky, staré a nové krivdy – navonok humorné, no všetkým veľmi dobre známe.

  Inscenácia je určená divákom od desať rokov, no rovnako sa prihovára aj študentom stredných škôl a dospelému divákovi, s ktorými otvára tému spolužitia Čechov a Slovákov a potrebu kompromisov, ktoré musíme vedieť robiť na dosiahnutie spoločných cieľov. Impulzom na jej vznik totiž nebolo nič iné ako 30. výročie rozpadu Česko-Slovenska.

  Text napísal niekdajší dramaturg Bratislavského bábkového divadla Peter Galdík a riaditeľ Divadla Drak Tomáš Jarkovský. O režisérsku stoličku sa podelil umelecký šéf Divadla Drak Jakub Vašíček so slovenským režisérom Šimonom Spišákom. Scénu a bábky navrhol scénograf Karel Czech, kostýmy výtvarníčka Tereza Vašíčková a hudbu zložil Daniel Čámský. Účinkujú členovia oboch umeleckých súborov Frederika Kašiarová, Peter Pavlík v alternácii s hosťom Ľubošom Janákom, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek, Milan Hajn a Pavla Lustyková. Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Koprodukcia už získala hlavnú cenu na medzinárodnom festivale Spectaculo Interesse, režiséri Šimon Spišák a Jakub Vašíček dostali českú Cenu Divadelných novín 2023 za réžiu. Herec Ľubomír Piktor získal za postavu Jánošíka Výročnú cenu Literárneho fondu a bol v širšej nominácii na českú Cenu Thálie 2023. Spolok na vydávanie časopisu Loutkář spolu s Českým strediskom Medzinárodnej únie bábkarov ocenili túto inscenáciu prestížnou Cenou Erik.

  Predstavenia sa uskutočnia v nedeľu 26. mája a vo štvrtok 30. mája v sále Radošinského naivného divadla na Záhradníckej ulici v Bratislave. Vstupenky sú už v predpredaji na internetových stránkach Bratislavského bábkového divadla.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/stereotypy-predsudky-aj-vzajomna-blizkost-festivalovy-hit-zbojnik-a-gasparko-prichadza-do-bratislavy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stereotypy-predsudky-aj-vzajomna-blizkost-festivalovy-hit-zbojnik-a-gasparko-prichadza-do-bratislavy.

 • Hľadáme ekokoordinátora do Ekocentra Čunovo

  Hľadáme odborníka v oblasti environmentalistiky, s témami blízkymi pre cirkulárnu ekonomiku, šetrné poľnohospodárstvo, ochranu vody a biotopov v Lužných lesoch, ako aj ďalšie zelené opatrenia v metropolitných zónach.

  Úlohou koordinátora je prispieť k skvalitneniu metodiky a systematickosti envirovzdelávania na školách od MŠ po SŠ. Pozícia si vyžaduje strategické myslenie a koordinačné schopnosti. Druh pracovného pomeru je dohoda s vyhliadkami na TPP. Mzdové podmienky (brutto): nástupný plat 13,97 €/hod.

  Informácie o pracovnom mieste

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Koordinácia rozvoja témy environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety
  • Príprava nosných tém v oblasti envirovzdelávania a pridružených oblastí
  • Nastavenie harmonogramu aktivít a organizácia vzdelávacích a osvetových podujatí
  • Priebežné vyhodnocovanie realizácie akčných plánov a kvality exekúcie
  • Príprava ideových zámerov na rozšírenie náučných prvkov
  • Navrhovanie metodických prierezových oblastí (enviromentálna výchova, geografia, biológia, fyzika, chémia, občianska náuka, etika, história) a rozvoj kompetencií v kritickom myslení, duševného zdravia.
  • Spolupráca a koordinácia aktivít s kolegami (riaditeľ, social media manager)
  • Spolupráca a koordinácia aktivít s externými dodávateľmi (priestory, interpreti, speakri)
  • Spolupráca s inštitúciami a poskytovateľmi environmentálnej výchovy
  • Budovanie nových partnerstiev a spoluprác s relevantnými partnermi
  • Vykonávanie a plnenie úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného zamestnanca
  • Práca aj počas víkendu.

  TU sa dočítate viac o EKOCENTRE ČUNOVO

  Zamestnanecké výhody, benefity

  • Kreatívna práca v malej organizácii blízko prírody
  • Príjemné prostredie v zrekonštruovanej budove kultúrnej pamiatky a práca v dynamickom kolektíve
  • Príležitosť pracovať na zaujímavých projektoch
  • Priestor pre uplatnenie vlastných nápadov, schopností a iniciatívy
  • Pitný režim, káva, občerstvenie
  • Priateľský a príjemný kolektív
  • Možnosť absolvovania sprievodcovského kurzu a ďalších vzdelávacích aktivít

  Požiadavky na zamestnanca

  • Skúsenosti v oblasti environmentálneho vzdelávania
  • Prehľad o aktuálnych environmentálnych témach a aktuálnej situácii vo vzdelávaní na Slovensku

  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

  • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
  • študent vysokej školy
  • vysokoškolské I. stupňa
  • vysokoškolské II. stupňa

  Ostatné znalosti

  Microsoft Word – Pokročilý
  Microsoft Excel – Pokročilý
  Microsoft Outlook – Pokročilý

  Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1) 
  • Maďarský a/alebo nemecký – mierne pokročilý: (B1)

  Vodičský preukaz: typ B

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • Zodpovedný prístup k práci a dodržiavaniu termínov
  • Samostatnosť a flexibilita, odolnosť voči stresu
  • Veľmi dobré organizačné a plánovacie schopnosti
  • Ochota učiť sa nové veci
  • Štruktúrovaný typ osobnosti s orientáciou na detail a schopnosťou prepájať si súvislosti
  • Spoľahlivosť a zodpovednosť

  Nástup je možný ihneď. V prípade záujmu o pracovnú ponuku nám pošlite životopis v slovenskom jazyku na e-mailovú adresu: viktoria.dobosova@region-bsk.sk. Kontaktovať budeme iba vybraných záujemcov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/hladame-ekokoordinatora-do-ekocentra-cunovo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hladame-ekokoordinatora-do-ekocentra-cunovo.

Back to top button