Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vyberove-konania/tsk-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-referent-oddelenia-pravneho-spravy-majetku-a-verejneho-obstaravania-5.html?page_id=1154911.

Back to top button