Trenčiansky samosprávny kraj

 • Zasadnutie Etickej komisie TSK

  Najbližšie zasadnutie Etickej komisie TSK sa uskutoční 15. marca 2023. Dokumenty na schválenie je potrebné predložiť Etickej komisii TSK najneskôr 14 dní pred jej zasadnutím. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/eticka-komisia/zasadnutie-etickej-komisie-tsk.html?page_id=158198.

 • Zámer priameho nájmu majetku Správy ciest TSK č. 01/2023

  Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2023 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona…

 • TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

  6. ročník prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti Tvoríš, tvorím, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového…

 • Dielňa plstenia vlny v DSS Nosice

  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici a Domov sociálnych služieb Púchov – Nosice, obe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zorganizovali pre klientov domova tvorivú dielňu plstenia z ovčej vlny. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/dielna-plstenia-vlny-v-dss-nosice.html?page_id=1002520.

 • Tužina Gro(o)ve zimná edícia 2023

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/kultura/kulturne-podujatia/tuzina-groove-zimna-edicia-2023.html?page_id=1002514.

 • Spoznaj, zaži, nauč sa

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/kultura/kulturne-podujatia/spoznaj-zazi-nauc-sa-3.html?page_id=1002505.

 • Spoznaj, zaži, nauč sa – Nitrianske Pravno a okolie

  Radi spoznávate históriu mesta, či obce, v ktorej žijete? Chcete poznať svoje korene? Túžite zistiť, ako žili a čo robili naši predkovia? Pozývame vás na cyklus vzdelávacích podujatí. Tentoraz sa dozviete o tradičnej kultúre a živote karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne a okolitých obciach. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/kultura/kulturne-podujatia/spoznaj-zazi-nauc-sa-nitrianske-pravno-a-okolie.html?page_id=1002505.

 • Trenčianska župa spúšťa výstavbu ďalšej cyklotrasy!

  V kraji pribudne ďalšia cyklotrasa, lákadlom nová lávka. S výstavbou ďalšieho kúsku skladačky 100 kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrály začne Trenčianska župa už tento piatok v Beluši. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2023/trencianska-zupa-spusta-vystavbu-dalsej-cyklotrasy.html?page_id=1002504.

 • SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou – vyhlásenie OVS č. 1/2023

  Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka…

 • Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností

  Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/volne-pracovne-miesta-na-ovzp-tsk/trencianske-muzeum-v-trencine-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-veduci-a-oddelenia-zakladnych-odbornych-cinnosti.html?page_id=1001971.

Back to top button