Kultúra

 • Štyridsiata sezóna Maguráčika

  Pokračujeme v rozprávaní o histórii kežmarského detského folklóru. Tentoraz si zaspomíname na jubileum a predstavíme históriu súboru do roku 2016. Tridsiata deviata sezóna Maguráčika sa začala súborovým sústredením v rekreačnom zariadení Červeného kríža v Mlynčekoch, na ktorom sa autorsky opäť uviedli vedúci súboru manželia Švedlárovci a pripravili nové tanečno-spevné pásmo Goralská jar, spoločne s vedúcou ľudovej…

 • Invalid, Olympia alebo Iskra? Tri názvy v histórii kežmarského kina

  Prvé písomné zmienky o premietaní v Kežmarku pochádzajú z roku 1912. Ako sa menila doba, menilo sa i kino a filmy v ňom prechádzali cenzúrou. V knihe od Petra Zmátla s názvom Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období sa na stranách 322 až 335 dočítame o histórii…

 • Život ako každodenný sviatok

  Vernisáž výstavy projektu Život ako každodenný sviatok sa 29. apríla uskutočnila pod ochrannými krídlami Galérie u anjela v Kežmarku. Špeciálna základná škola v Spišskej Belej v spolupráci s OZ Zlatá rybka a mestom Spišská Belá realizovala 12. ročník vernisáže a aukcie keramických úžitkových objektov a výtvarných diel k projektu Život ako každodenný sviatok. Úmyslom večera bolo spojiť všetkých, ktorí…

 • Slovenský ornament očami Spišiakov

  V Základnej umeleckej škole v Smižanoch sa 28. apríla uskutočnila vernisáž výstavy prác 4. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenský ornament očami Spišiakov. Vernisáž bola spojená s oceňovaním úspešných výtvarníkov z radov žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl. Predsedníčka poroty a zároveň zakladateľka súťaže Viera Skoumalová vo svojom príhovore uviedla, že do súťaže sa zapojilo 16 škôl…

 • Maguráčik o Kežmarku hovoril tancom i v zahraničí

  Tridsiatu šiestu sezónu začína Maguráčik vystúpeniami v tatranskom Grandhoteli v Starom Smokovci, predstavuje sa na fašiangovom stretnutí v Kežmarku a pripravuje sa na okresnú a krajskú súťaž detských folklórnych súborov v Kežmarku a Raslaviciach, kde sa predstavil pásmom „Košicek“. V priebehu mája sa spoločne so seniormi z Maguráka predstavil na festivale v bulharskom mestečku Dupnitza. V júni Maguráčik organizuje medzinárodný festival…

 • Príbehy a tablo ASV Vorwärts

  V Kežmarku kedysi existovalo viacero športových klubov. Najznámejšie sú napr. ŠK Kežmarok, ŠK Liga, KAC Kežmarok, Federovaná robotnícka telovýchovná jednota alebo židovský Hagibor. K ďalším patril Arbeiter Sportverein (ASV) Vorwärts, po slovensky Robotnícky športový spolok Vpred. Na rozdiel od iných športových združení sa v zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku nachádza celkom bohatý fotografický…

 • Maguráčik neodmysliteľnou súčasťou festivalu EĽRO

  Pokračujeme v našom rozprávaní histórie detského folklórneho súboru Maguráčik. V článku sa dozviete o aktivitách súboru od roku 2006 až 2008. Rok 2006 začal prípravou na okresné súťaže v speve ľudových piesní. Sólistka Leona Nadanyiová i dievčenská spevácka skupina sa predstavili i na kraji v Raslaviciach, kde spevácka skupina získala…

 • Ambasádorka Literárneho Kežmarku Lucia Hurajová: Naša jediná záchrana je kultúrne sa rozvíjať

  Literárny Kežmarok je najstaršou nepretržite sa konanou slovenskou literárnou súťažou mladých a detských začínajúcich autorov nielen zo Slovenska, ale aj z území, kde žijú zahraniční Slováci. Minulý rok podujatie sprevádzala novinka – vytvorenie roly ambasádora(ky), čo sa u priaznivcov súťaže stretlo s pozitívnou odozvou. Organizátori sa preto rozhodli v novej…

 • Tajomstvá hradných depozitárov. Pamätný diplom Paula Schwinga

  Najznámejší kežmarský hodinár a zlatník Paul Schwing nebol iba remeselník, ale tiež spoluzakladateľ kežmarského múzea a významný člen tunajšieho meštianskeho streleckého spolku. Vstúpil doň 18. apríla 1885, patril k aktívnym príslušníkom a znamenitým strelcom, v rokoch 1923 – 1939 zastával post predsedu. Strelecký spolok organizoval počas roka niekoľko druhov strelieb. Tradičné sa konali každý víkend,…

 • Jubileum slovenského astronóma Vojtecha Rušina

  Svojich 80. narodenín sa dožíva významný slovenský vedec-astronóm, bývalý kežmarský študent a stále vedecky činný RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. V rokoch 1985 až 2005 bol členom Predsedníctva SAV. Narodil sa 7. januára 1942 v Spišských Hanušovciach v rodine maloroľníka. Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Kežmarku nastúpil od 1. septembra 1959 do služieb…

Back to top button