Nová Lesná

 • Návrh – Dodatok 2/2022 k VZN 5/2020 o určení čiastočných úhrad na činnosť MŠ

  Návrh – Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 5/2020 o určení čiastočných úhrad na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Lesná navrh-dodatok-2-2022-vzn-5-2020 Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.novalesna.sk/2022/11/navrh-dodatok-2-2022-k-vzn-5-2020-o-urceni-ciastocnych-uhrad-na-cinnost-ms/.

 • Návrh – Dodatok 4/2022 k VZN 7/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom

  Návrh – Dodatok č.4/2022 k VZN č.7/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi podľa Zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších zákonov a predpisov. navrh-dodatok-4-2022-vzn-7-2018 Tento článok… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.novalesna.sk/2022/11/navrh-dodatok-4-2022-k-vzn-7-2018-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom/.

 • Správne konanie – ochrana prírody

  Informácia o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. spravne-konanie-petrik Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu. Oznam bude zvesený dňa 13. 12. 2022 0:00 h. Ďakujeme za… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.novalesna.sk/2022/11/spravne-konanie-ochrana-prirody-18/.

 • Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.novalesna.sk/2022/11/pozvanka-na-1-ustanovujuce-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva/.

Back to top button