Liptovský Ján

  • Detské služby Božie

    Srdečne pozývame na detské služby Božie v nedeľu 29. 1. 2023 o 15:00 hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Čaká Vás biblická lekcia „Ja som chlieb života“, hry, piesne… Srdečne pozývame deti, rodičov a každého, kto sa chce prísť pozrieť. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ecavliptovskyjan.sk/detske-sluzby-bozie/.

Back to top button