Bratislava - Ružinov

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Výmena osobného výťahu 5x, stavebné úpravy výťah. šácht, v bytovom dome Súmračná ul. č. 5 – 13 v Bratislave” – v katastrálnom území Ružinov

Zverejnené 24.04.2024 – 10.05.2024. Značka: SU/1383/19108/2024/LBR-63. Popis: Deň doručenia: 09.05.2024.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:11365.

Back to top button