Spravodajstvo

OTS: Obyvatelia únie nesúhlasia s európskou politikou v oblasti tabaku

Obyvatelia únie nesúhlasia s európskou politikou v oblasti tabaku. Brusel by mal podľa nich upustiť od nereálnych predstáv o úplnom odstránení nikotínu zo spoločnosti a viac sa otvoriť samotným fajčiarom. Za dôležitý nástroj na zlepšenie verejného zdravia považujú reguláciu a zdaňovanie založené na vedeckých poznatkoch.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/ekonomika/ots-obyvatelia-unie-nesuhlasia-s-eur/790443-clanok.html.

Back to top button