Zo života

Gréckokatolíci v Kežmarku majú už vlastnú farnosť

Návšteva biskupa Mons. Petra Rusnáka bola 20. júla spojená s vyhlásením novozriadenej  Gréckokatolíckej farnosti Kežmarok.

V stredu 20. júla navštívil Gréckokatolícku farnosť Ľubica-Kežmarok apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Mons. Peter Rusnák. Pozdrav od občanov mu odovzdal hneď po príchode Jozef Matia, viceprimátor mesta Kežmarok. Návšteva biskupa bola spojená s vyhlásením novej farnosti Kežmarok. Farnosť sa tak stáva najmladšou v celej gréckokatolíckej metropolii a po odčlenení od veriacich z obce Ľubica dostáva aj nového správcu.

„Ďakujeme za duchovnú starostlivosť otcovi Mariánovi Sterančákovi a tešíme sa z novej farnosti pre viac ako 500 obyvateľov nášho mesta, ktorí sa ku tomuto vierovyznaniu pri poslednom sčítaní prihlásili,“ povedal viceprimátor Jozef Matia.

Menovací dekrét prijal otec Dominik Petrík, ktorý pôsobil ako kaplán v neďalekej farnosti Poprad. Do nášho mesta prichádza so svojou manželkou Mirkou. Uvítať kňaza v piatok 22. júla prišli viacerí veriaci už novovzniknutej farnosti. Prišiel aj popradský protopresbyter a farár Matúš Nastišin. Prajeme otcovi Dominikovi veľa síl a milosti v jeho službe pre veriacich a občanov nášho mesta. Historický Kežmarok je tak najmladšou gréckokatolíckou farnosťou.

Ondrej Miškovič

Back to top button