Historické pamiatky

Tank Jánošík

Tank T-34/85, zvaný tiež Jánošík, nájdete medzi Kežmarským hradom a Garbiarskou ulicou, v mestskom parku. Do parku bol umiestnený v roku 1969. Svojho času patril k najlepším stredným tankom a je pamiatkou na oslobodenie Kežmarku počas 2. svetovej vojny. Každoročne sa tu pri príležitosti spomienok na 2. svetovú vojnu konajú pietne spomienkové zhromaždenia.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha

Back to top button