Politika

Slováci otvorili oči svetu o Osvienčime presne pred 80 rokmi

Slováci otvorili oči svetu o Osvienčime presne pred 80 rokmi.
V apríli tohto roku si pripomíname 80. výročie hrdinského (prvého vydareného) úteku väzňov z tragicky známeho koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Boli nimi dvaja odvážni Slováci – Walter Rosenberg (krycím menom Rudolf Vrba) a Alfréd Wetzler. Motívom ich úteku nebolo vyhnúť sa krutému a beznádejnému osudu, ale podať vonkajšiemu svetu správu o tom, čo sa skutočne deje v koncentračných táboroch. Že nejde o zhromažďovanie ľudí za účelom práce, ale o strašné – doslova vyhladzovanie a fyzické likvidovanie neľudskými spôsobmi v hrozných až nepredstaviteľných podmienkach.
Už pred nimi sa o útek pokúsili viacerí, avšak vždy bez úspechu. Začiatkom apríla ich to však neodradilo a vykonali svoj pokus. 10 dní putovali na Slovensko cestou plnou nástrah a nebezpečia. V Žiline potom orgánom podali správu, ktorú pre jej neuveriteľnosť a šokujúcu hrôzu museli opakovať a podrobovať prísnemu preverovaniu. Napokon bol z toho vytvorený 32 stranový text plný tragického ľudského utrpenia, ktorý dodnes historici označujú ako jeden z najdôležitejších dokumentov 20. storočia.
Vďaka nemu sa podarilo zastaviť viaceré ďalšie deportácie židovského obyvateľstva, plánované napríklad z Maďarska. Správa Vrbu a Wetzlera nielen otvorila svetu oči a navždy a zásadne zmenila nazeranie na utajovaný režim v koncentračných táboroch, ale pomohla zrýchliť zásah voči nim a zastaviť ďalšie fašistické vraždenie.
Kto aspoň trochu pozná naše dejiny, ktorých je od roku 1871 pevnou súčasťou aj SNS, nemôže nikdy paušálne o Slovákoch povedať, že sú “národom zbabelcov”. Slováci, ako vidíte, dali svetu jedných z najväčších hrdinov, ktorí riskovali životy pre záchranu státisícov ďalších ľudí a prispeli k urýchleniu konca najstrašnejšej vojny v našich dejinách.
Nech je týmto vzorom odvahy a ľudskosti za to večná sláva a vďaka.

The post Slováci otvorili oči svetu o Osvienčime presne pred 80 rokmi appeared first on Slovenská národná strana.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.sns.sk/slovaci-otvorili-oci-svetu-o-osviencime-presne-pred-80-rokmi/.

Back to top button