Rímskokatolícka cirkev

Saleziáni don Bosca spustili nový podcast pre mladých s názvom Uveriteľní

Saleziáni don Bosca spustili nový podcast pre mladých s názvom Uveriteľní. Každé dva týždne tak pribudne nová časť rozoberajúca aktuálne otázky, ktoré riešia mladí v strediskách.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240418031.

Back to top button