Historické pamiatky

Renesančná zvonica

Najkrajšia voľne stojaca renesančná veža (kampanila) na Slovensku. Aj takýto prívlastok má kežmarská zvonica, ktorá sa nachádza blízko Baziliky svätého kríža. Ďalšie jej pomenovanie je Zlatá veža – pre jej niekdajšiu zlatú sgrafitovú výzdobu.

Zvonica bola dostavaná v roku 1591 kežmarským staviteľom Ulrichom Matererom a murárom Hansom Steinmetzom. Má štvorcový pôdorys. Zdobí ju renesančná štítková atika s erbami cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Spodná časť tejto hranolovej stavby je trochu užšia, disponuje dvomi štrbinovými strieľňami. Širšia, horná časť, je vysunutá na konzolách a presvetľujú ju zdvojené a trojité zvukové okná, lemované sgrafitom s motívom delfína, typickým pre obdobie renesancie.

Na zvonici sú tri zvony, ktoré sú majetkom Rímskokatolíckej cirkvi. Zvonicu má v správe mesto Kežmarok. Najstarší zvon je z roku 1525, ktorý bol pred postavením zvonice umiestnený vedľa v Bazilike. Legenda hovorí, že jeden zo zvonov na Zelený štvrtok odlieta do Ríma. Raz sa naň vraj uviazal kežmarský študent Michal Kupecký. Do mesta sa už nevrátil.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha

Back to top button