Pravoslávna cirkev

Petícia: Zabiť dieťa pri umelom potrate nie je základné právo!

Slovenská republika má veľkú príležitosť obhájiť svoju suverenitu a využiť právo veta. S veľkou nevôľou sme sa dozvedeli, že 11. aprila 2024 Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorou zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov a žiada Radu EÚ o zavedenie práva na potrat do Charty základných práv EÚ. Týmto uznesením taktiež EP zasahuje do kompetencií dvoch […]

The post Petícia: Zabiť dieťa pri umelom potrate nie je základné právo! appeared first on BPM Orthodox.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://bpmorthodox.sk/peticia-zabit-dieta-pri-umelom-potrate-nie-je-zakladne-pravo/.

Back to top button