Spravodajstvo

Najhoršie ovzdušie je v Košiciach a Veľkej Ide. Rezort životného prostredia podnikol kroky k náprave

Vláda Slovenskej republiky schválila materiál s názvom Príprava Výzvy Obnov dom mini v rámci komponentu REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka čomu sa zlepší kvalita ovzdušia v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Schválený materiál reaguje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 9. februára 2023, v ktorom rozhodol, že Slovensko porušilo smernicu o kvalite ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia SR vysvetlilo, že Slovensko dlhodobo prekračovalo limitnú hodnotu pre mikročastice PM10 a neprijalo dostatočné opatrenia na zlepšenie ovzdušia v zónach Jelšava a v aglomerácii Košice, Veľká Ida.

„S ohľadom na vydaný rozsudok Súdneho dvora EÚ je cieľom schváleného navrhovaného riešenia zlepšiť kvalitu ovzdušia v dotknutých oblastiach a zároveň preukázať, že Slovenská republika sa snaží problém aktívne riešiť,“ uviedol envirorezort. Schválená navrhovaná schéma je zameraná na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva podľa presne daných ekonomických indikátorov.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) predtým informovala, že pripravovaná mimoriadna výzva „Obnov dom mini” je nastavená tak, že pre žiadateľov nebude potrebné predkladať energetické certifikáty.

Ako uviedol Juraj Moravčík, poverený generálny riaditeľ SAŽP, výzva má pomôcť obyvateľstvu, ktoré spadá do segmentu energetickej chudoby. Doplnil, že financie budú cielené do Banskobystrického, Košického kraja a tiež tam, kde je podľa Európskej komisie najvyššia miera znečistenia. Moravčík uviedol, že alokácia, ktorá sa pripravuje na túto výzvu, bude v objeme 36 miliónov eur pre 3 060 žiadateľov a v prípade zvýšeného záujmu ju bude možné aj navýšiť.

Zdroj: SITA (mmi)

Príspevok Najhoršie ovzdušie je v Košiciach a Veľkej Ide. Rezort životného prostredia podnikol kroky k náprave je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/najhorsie-ovzdusie-je-v-kosiciach-a-velkej-ide-rezort-zivotneho-prostredia-podnikol-kroky-k-naprave/.

Back to top button