Spravodajstvo

Košická župa bude rozdávať dotácie. Prihlásiť môžete aj svoj projekt

„V rámci týchto individuálnych dotácií môžeme opäť podporiť projekty z rôznych oblastí, ktoré môžu zlepšiť životné prostredie, skvalitniť športovú činnosť, zaviesť inovatívne technológie v sociálnej oblasti, zvýšiť neformálne vzdelávanie či pomôcť obnoviť kultúrne pamiatky či sakrálne stavby. Výška dotácie sa pohybuje od 500 do 10 000 eur, ktoré na jeden projekt môžeme poskytnúť,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Projekty, na ktoré bude dotácia poskytnutá, musia byť ukončené do konca tohtoročného októbra. Žiadatelia sa musia na financovaní spolupodieľať minimálne 10 percentami, kým dotácia môže pokryť maximálne 90 percent oprávnených výdavkov.

Projekty môžu byť z rôznych oblastí, napríklad regionálneho rozvoja, životného prostredia, ale aj športu, sociálnych vecí či zdravotníctva. Taktiež sa môžu týkať vzdelávania, vedy a výskumu, no aj ľudských práv a slobôd. „Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať vyplnením elektronického formulára, ktorý sa nachádza na stránke a poslať poštou na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja alebo osobne do podateľne,” uviedol KSK s tým, že bližšie informácie o výzve sú dostupné online.

Zdroj: SITA (kl)

Príspevok Košická župa bude rozdávať dotácie. Prihlásiť môžete aj svoj projekt je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/kosicka-zupa-bude-rozdavat-dotacie-prihlasit-mozete-aj-svoj-projekt/.

Back to top button