Rímskokatolícka cirkev

Biskup Trstenský spúšťa projekt povzbudení kňazov v ich kňazskej ceste

„Dovoľte mi, aby som vás aj prostredníctvom týchto videí, ktoré vám budem zasielať každú nedeľu, povzbudzoval na vašej kňazskej ceste. Toto video je len úvod k jednotlivým povzbudeniam,“ uvádza.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240418028.

Back to top button