Historické pamiatky

Barbakán

Fortifikačný systém mesta Kežmarok vznikol pravdepodobne na začiatku 14. storočia. Jeho súčasťou je aj Kežmarský hrad. Mestské múry, ktoré uzatvárali historické jadro mesta, vychádzali z oboch strán Kežmarského hradu. Opevnenie sa tiahlo v dĺžke približne dva kilometre. Priestor vo vnútri hradieb zaberal plochu asi 20 hektárov a lemoval celý jeho pôdorys. Mestské opevnenie pozostávalo z dvoch častí, vyššieho vnútorného múru a nižšieho vonkajšieho múru. Medzi oboma múrmi bola vodná priekopa. Do takto opevneného mesta sa vchádzalo najprv dvoma mestskými bránami – Vyšnou (Hornou alebo Levočskou), ktorá viedla smerom na Levoču a Poprad. Ďalej Nižnou bránou (Dolnou alebo Poľskou), ktorá smerovala na Poľsko. Neskôr pribudla Kušnierska brána. Dodnes sa z mestského opevnenia zachovali len jeho fragmenty.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha

Back to top button