Rímskokatolícka cirkev

Oslavy storočnice saleziánov sprevádza púť miništrantov PUMIN v Šaštíne

Súčasťou osláv storočnice príchodu saleziánov na Slovensko bude aj púť miništrantov PUMIN v Šaštíne. Uskutoční sa druhú májovú sobotu, po sviatku patróna miništrantov sv. Dominika Savia.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240417016.

Back to top button