Historické pamiatky

Nový evanjelický kostol

V blízkosti Dreveného artikulárneho kostola sa nachádza Nový evanjelický kostol, ktorý postavili kežmarskí protestanti vo veľkolepom štýle. Starý kostol už nespĺňal prvky bezpečnosti v kontexte statiky, a preto sa pristúpilo k myšlienke stavby nového kostola. Nedá sa prehliadnuť rôznorodosť slohov nielen samotnej červeno-zelenej stavby, ale aj jej priestorov. Neznalý návštevník historických pomerov Kežmarku nevie, či vstupuje do kostola, synagógy alebo mešity. Zmes byzantského, románskeho, renesančného či orientálneho slohu robia zo stavby naozaj unikát svojho druhu. Stavba chrámu trvala neuveriteľných 22 rokov (1872 – 1894), s 11-ročnou prestávkou, podľa projektu známeho viedenského architekta Teofila von Hansena. V tom čase to bol hlavný krajinský architekt a profesor architektúry na Akadémii vied vo Viedni.

Je to monumentálna jednoloďová stavba s rozmermi do dĺžky 80 m a šírkou 20 m. Oltár, s drevenenou sochou vzkrieseného Krista s krížom, sa nachádza na vyvýšenom priestore. Neprehliadnuteľná je stĺpová architektúra, strop delený klenbovými pásmi, či vysoké obloky so šesťcípimi Dávidovými hviezdami. Raritou kostola je Mauzóleum Imricha Thökölyho, majiteľa Kežmarského hradu a vodcu veľkého protihabsburského stavovského povstania. Hoci umrel v Turecku, kde sa presídlil po porážke v boji za náboženskú slobodu, jeho pozostatky boli prevezené do Kežmarku v roku 1906. Sarkofág s jeho pozostatkami sa nachádza práve tu. Vstup do mauzólea pripomína ukážku Kežmarského hradu s renesančnými atikami. Nad dverami je erb rodiny Thököly, po bokoch erbu sa nachádzajú postavy povstaleckých – kuruckých bojovníkov. Nový evanjelický kostol je od roku 1981 zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok. Je symbolickým orientačným bodom mesta.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha

Back to top button