Zo života

Malými krokmi k veľkým ľuďom

Mária Malinová, učiteľka prvého stupňa Základnej školy Dr. Daniela Fischera, absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave – odbor učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy.

 

Ako si spomínate na svoju prvú triedu v úlohe triednej učiteľky?

Moji prví žiaci boli prváci v bratislavskej Petržalke. Trieda bola plná zvedavých detí, ktoré od školy veľa očakávali. Každý ich úspech ma tešil a povzbudzoval.

 

Končí sa niekedy vzdelávanie pre učiteľa? Ako ste sa ďalej rozvíjali po ukončení štúdia?

Počas mojej pedagogickej praxe som uvítala možnosť aj nutnosť zvyšovať si kvalifikáciu atestáciami. Najväčšou výzvou pre mňa bolo štúdium anglického jazyka popri práci v škole. Mnohé sme opäť sadli do lavíc, vzájomne si pomáhali a povzbudzovali sa. Všetky získané poznatky mi moji žiaci pomáhajú využívať vo vyučovaní. Priebežné vzdelávanie učiteľov nikdy neprestáva, prichádzajú nové výzvy, možnosti a potreby mať školu, ktorá bude plniť najlepšie svoju funkciu pre žiakov, rodičov a jej zamestnancov. Kolegovia – pedagógovia okolo mňa sú vzdelaní, kreatívni, stále nachádzajú chuť pripravovať svojim žiakom bohatý a zmysluplný školský život. Tešia ich spoločné aktivity na vyučovaní a tiež mnohé mimo školy.

 

Čo najviac oceňujete na svojej práci?

Vždy oceňujem dobrú spoluprácu s rodičmi, lebo to je cesta k úspechu ich detí a mojich žiakov. Na mnohých si rada spomínam, stretávam ich a poteší ma, keď počujem o ich úspechoch, študijných či pracovných.

Ondrej Miškovič, foto: archív Márie Malinovej

Back to top button