Rímskokatolícka cirkev

Do Duchovnej kytice za všetky deti sveta sa zapojilo približne 7000 detí

Misijné dielo detí v rámci Roku modlitby a prípravy na Svetové stretnutie detí, ktoré bude v máji v Ríme, pripravilo aktivitu Duchovná kytica za všetky deti sveta. Zapojilo sa do nej 7000 detí v 186 spoločenstvách.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240417026.

Back to top button