Z domova

Vo Zvolene bude rokovať Rada ZMOS a jej komory

Bratislava – 16. apríla 2024 – Dnes začína rokovanie Komory obcí Rady ZMOS vo Zvolene, ktoré bude pokračovať zajtra doobeda súbežne s rokovaním Komory miest Rady ZMOS.Poobede sa uskutoční spoločné rokovanie komôr už v pléne – rokovanie Rady ZMOS za účasti ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera. Rokovanie Rady ZMOS sa bude venovať príprave 36. snemu ZMOS.Rokovanie Rady ZMOS (ďalej len „rada“) zvolal predseda združenia Jozef Božik na 17. apríla 2024 vo Zvolene. Témami rokovania rady bude návrh na zmenu financovania predprimárneho vzdelávania, ktorý členovia rady prediskutujú za účasti ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera.Na programe rady je aj ďalšia aktuálna téma miest a obcí, a to financovanie miestnych územných samospráv. Rokovanie rady sa bude ďalej venovať príprave 36. snemu ZMOS, ktorý sa uskutoční 28. – 29. mája v Bratislave. Členovia rady vyhodnotia plnenie priorít a uznesení 34. snemu a 35. mimoriadneho snemu ZMOS, prediskutujú návrh snemových dokumentov a priorít 36. snemu ZMOS. Návrh na úpravu Stanov ZMOS, ktorý bude predložený na schválenie na májový snem bude tiež na programe rokovania vo Zvolene.Pred zasadnutím Rady ZMOS sa uskutoční zasadnutie komôr, komory miest pod vedením predsedu komory miest Branislava Trégera a komory obcí pod vedením jej predsedníčky Boženy Kováčovej. Zasadnutie Rady ZMOS sa uskutoční 17. apríla 2024 (streda) o 13:00 hod v Kongresovej sále Vittoria hotela Tenis vo Zvolene (Neresnícka cesta 13).   Rokovaniu Rady ZMOS predchádza 16. apríla 2024 (utorok) od 14:00 hod do 18:00 hod Zasadnutie Komory obcí a 17. apríla 2024 (streda) od 9:00 hod do 11:30 hod súbežné Zasadnutie Komory obcí a Zasadnutie Komory miest. Počas rokovania Rady ZMOS 17. apríla 2024 o 11:30 hod sa uskutoční tlačový brífing k aktuálnym témam miest a obcí, ktoré prerokuje Rady ZMOS a jej komory.  

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/vo-zvolene-bude-rokovat-rada-zmos-a-jej-komory.html.

Back to top button