Rímskokatolícka cirkev

Vo veľkonočnom období máme znova príležitosť stretnúť sa pri bl. Zdenke

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú sláviť svätú omšu ku cti blahoslavenej Zdenky Schelingovej v Kostole Povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Uskutoční sa v 27. apríla 2024 o 17:00.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416017.

Back to top button