Spravodajstvo

V Česku je málo študentov učiteľstva, minister volá po spoločenskej objednávke

V Česku je podľa ministra školstva Mikuláša Beka výrazný nepomer medzi dopytom po učiteľoch a aktuálnym počtom absolventov učiteľstva. V utorok vyhlásil, že v horizonte desiatich rokov je potrebné ich počet zvýšiť a od vysokých škôl si ich “objednávať” viac. Zároveň predstavil zmeny, ktoré sú súčasťou Reformy prípravy učiteľov. Česko chce, aby jej systém prípravy patril k najlepším v Európe.

“Ročne pribúda asi 4000 nových úväzkov učiteľov v školstve, ale pritom počet absolventov učiteľstva na českých univerzitách od roku 2016 postupne klesá. Ročne teraz máme asi 2200 absolventov učiteľstva, z ktorých všetci nenastúpia do školstva,” podotkol minister. “Budeme musieť nastaviť systém spoločenskej objednávky tak, ako sa to v minulosti stalo napríklad voči lekárom,” dodal.

To, že situácia nie je dobrá, je podľa neho vidieť aj na číslach, ktoré mapujú kvalifikáciu učiteľov. Počet nekvalifikovaných učiteľov v českých školách podľa jeho slov postupne rastie a medzi jednotlivými regiónmi existujú “dramatické rozdiely”.

image

V prosperite je Slovensko na chvoste Únie. Čo nás tlačí dole a ako to zvrátiť?

Rezort tiež predstavil zmeny v študijných programoch, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Schválil takzvané Rámcové požiadavky, ktoré sú súčasťou Reformy prípravy učiteľov. Jej cieľom je podľa ministerstva zaistiť, aby systém prípravy v Česku patril do roku 2030 k najlepším v Európe.

Nové pravidlá napríklad zavádzajú viac praxe počas štúdia učiteľstva. Študenti budú musieť na vyučovaní žiakov stráviť minimálne 240 hodín, z čoho aspoň 80 musia odučiť sami alebo vo dvojici.

Novinkou je tiež takzvaný klinický rok. Počas neho budú študenti v priebehu celého školského roka dochádzať okrem univerzitného vyučovania aj na dva až štyri dni v týždni do školy, kde budú pozorovať výučbu, asistovať pedagógom či sami vyučovať. Ministerstvo v tomto prípade univerzitám umožní, aby si dané učiteľské programy akreditovali ako súvisle magisterské.

Záväzným sa tiež stane Kompetenčný rámec absolventov. “Je to vôbec po prvýkrát v histórii ČR, keď boli celoštátne prijaté štandardy popisujúce, aké kvality by mali začínajúci učitelia a učiteľky dosahovať,” poznamenal rezort. Ide napríklad o zručnosť vytvárať bezpečné prostredie na učenie, rozvíjať spoluprácu medzi žiakmi, zvedavosť a motiváciu na učenie či poskytnúť spätnú väzbu.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96144669-v-cesku-je-malo-studentov-ucitelstva-minister-vola-po-spolocenskej-objednavke.

Back to top button