Spravodajstvo

Úrad vlády vyhlásil výzvu na žiadosti o dotácie na podporu rómskych komunít

Úrad vlády pod gesciou splnomocnenca vlády pre rómske komunity vyhlásil v pondelok výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024. Na výzvu bolo celkovo vyčlenených 550-tisíc eur.

Žiadateľ môže požiadať o dotáciu vo výške minimálne 5-tisíc eur a maximálne 20-tisíc eur s najmenej 5-percentným spolufinancovaním z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov.

Dátum ukončenia predkladania žiadostí je do 30. mája. Informoval o tom Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

“Cieľom vyhlásenej výzvy je prostredníctvom dotácie pomôcť obyvateľom rómskej komunity pri riešení ťažkej životnej situácie, pri ktorej dochádza k ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia,” uviedol úrad splnomocnenca.

Priblížil, že rómskym komunitám možno pomôcť v situáciách ako odstránenie havarijných stavov obydlí v dôsledku požiarov alebo iných pohrôm, pri obstaraní obecných bytov, opravách a rekonštrukciách obecných bytov, ale aj podporou verejného poriadku prostredníctvom rómskych občianskych hliadok.

“Dotáciou môže byť takisto podporená umelecká tvorba, kultúrne aktivity či vzdelávanie a rozvoj finančnej gramotnosti Rómov,” spresnil úrad splnomocnenca.

Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sa môžu podľa úradu zapojiť do dotačnej schémy, sú samosprávy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľmi sú vyššie územné celky alebo obce, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, registrovaný sociálny podnik a iné.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hn24.hnonline.sk/hn24/96144659-urad-vlady-vyhlasil-vyzvu-na-ziadosti-o-dotacie-na-podporu-romskych-komunit.

Back to top button