Archív regionálnych televízií

Súdna sieň v knižnici

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi dlhodobo robí podujatia, ktorých cieľom je vzbudiť
u detí záujem o čítanie kníh. Jedným z nich je i Súdna sieň. V nej si deti vyskúšajú úlohy sudcu, obhajcov i žalobcov, poškodených a obvinených, ale i svedkov sporu. V apríli, ktorý je Mesiacom lesov, riešili súdny spor týkajúci sa ochrany životného prostredia.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.youtube.com/watch?v=V7faZK1qPuA.

Back to top button