Spravodajstvo

Príspevku na zuby odzvonilo. Od mája bude návšteva zubára drahšia

„Potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa vyčerpal, je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú zacielené na prevenciu,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Ako ďalej argumentuje jej rezort, benefity sú financované z toho istého zdroja ako zdravotná starostlivosť, to znamená zo zdravotných odvodov a platieb za poistencov štátu. Je preto dôležité, aby uvedené zdroje prinášali maximálnu hodnotu za peniaze pre pacienta.

Do konca apríla teda platia individuálne kritériá jednotlivých zdravotných poisťovní pre preplatenie benefitu. Súvisiace žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritériá stanovené príslušnou zdravotnou poisťovňou, budú riadne vybavené. Zdroje, ktoré mali zdravotné poisťovne plánované využiť na úhradu zubného benefitu do konca roku 2024, budú v súlade s vyhláškou o programovom rozpočtovaní presunuté na úhradu inej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Takmer dva milióny ľudí využilo benefit

Ako priblížila Asociácia zdravotných poisťovní SR, poisťovne poskytli od roku 2019 zubný benefit takmer dvom miliónom poistencom v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Počas existencie benefitu v rokoch 2019 až 2023 sa zlepšilo nielen orálne zdravie Slovákov, ale aj ich účasť na preventívnych prehliadkach. Vďaka spojeniu benefitu s absolvovaním preventívnej prehliadky u všeobecného lekára sa zvýšila účasť poistencov na prevencii o 12 %.

Cieľom navrhovanej revízie benefitov je podľa rezortu zdravotníctva nájsť ich adekvátne alternatívy, ktoré budú efektívne tak pre pacientov ako aj pre zdravotný systém. „Môžem vás však uistiť, že každá zdravotná poisťovňa pracuje na príprave svojich nových užitočných benefitov,” prisľúbila výkonná riaditeľka asociácie Dajana Petríková. Zdravotné poisťovne sú podľa nej presvedčené, že podpora prevencie má nezastupiteľné miesto vo zvyšovaní kvality života poistencov.

Zdroj: SITA (zol)

Príspevok Príspevku na zuby odzvonilo. Od mája bude návšteva zubára drahšia je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/prispevku-na-zuby-odzvonilo-od-maja-bude-navsteva-zubara-drahsia/.

Back to top button